Klinikkvise strategiske utviklingsplaner 2015 - 2025

UNN har utarbeidet en strategisk utviklingsplan som omfatter våre primære virksomhetsområder klinisk virksomhet, opplæring, forskning, utdanning og ikke-medisinske servicetjenester. Formålet med planen er å forankre utviklingen av helseforetakets virksomhet i overordnede strategier og rammer. Den skal også gi grunnlag for prioritering av tiltak for å utvikle virksomheten. Styret i UNN vedtok utviklingsplanen for hele virksomheten i desember 2014.

Sist oppdatert 11.04.2023