Prosjektperiode: 2022 – 2025

UNN ønsker å tilby pasienter intravenøs antibiotikabehandling i hjemmet

Formålet med prosjektet er å teste ut og implementere en ny modell for langvarig intravenøs antibiotikabehandling av pasienter.

Tine Eide Kinge, rådgiver E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret
Publisert 18.01.2024
En person som bærer en bag

Foto: Infeksjonsmedisinsk sengepost UNN.

Bærbar CADD Solis-infusjonspumpe

Bakgrunnen for prosjektet er at pasienter som får langvarig intravenøs antibiotikabehandling må være innlagt på infeksjonsmedisinsk sengepost til de er ferdigbehandlet med kuren. Mange av disse pasientene får en rask klinisk forbedring og føler seg tilnærmet frisk tidlig i forløpet, men de må være innlagt på sykehuset i opptil seks uker for administrering av intravenøs antibiotika inntil seks ganger per døgn.

Ved å bruke en bærbar CADD Solis-infusjonspumpe for antibiotikabehandling kan disse pasientene utskrives fra sykehus og gjennomføre intravenøs antibiotikabehandling i sine egne hjem, en metode som viser seg å være både effektiv og brukervennlig. Disse batteridrevne infusjonspumpene skal blandes og stilles inn en til to ganger i døgnet, i motsetning til tradisjonell løsning med blanding av antibiotika 4-6 ganger i døgnet.

I prosjektet samarbeider infeksjonsmedisinsk avdeling med ulike partnere, inkludert Samhandling og helsetjenesteutvikling på UNN, kommunehelsetjenester i Troms og Finnmark, og Behandlingshjelpemidler UNN.

Med finansiering via Innovasjonsmidler fra Helse Nord i 2023, søker prosjektet å maksimere klinisk, organisatorisk og økonomisk nytte, samtidig som det betydelig forbedrer brukeropplevelsen.

Tiltaket stammer opprinnelig fra Sørlandet sykehus. Resultatene herfra viser at ved å tilby behandling i hjemmet, reduseres risikoen for sykehusrelaterte komplikasjoner, og pasienter kan leve et tilnærmet normalt liv med sine familier.

Vilde (prosjektleder) og infeksjonsmedisinsk avdeling på UNN ser gevinsten med at pasienter kan dra hjem og være i sine vante omgivelser. Det vil være et behov for samarbeid med kommunen der pasientene bor. Hjemmetjenesten trenger opplæring i bruk av pumpen, samt blande antibiotika i posene som leveres hos pasienten daglig. Per januar 2024 er prosjektet godt i gang med å kartlegge behovet og utfordringene til de aktuelle kommuner i opptaksområdet.

Ved mer informasjon kontakt Infeksjonsmedisinsk sengepost UNN ved fagsykepleier og prosjektleder Vilde Richardsen.

En kvinne med blondt hår

Foto: Per-Christian Johansen, kommunikasjonsrådgiver

Vilde Richardsen