På kurs for å lage fremtidens helsetjenester

En ny måte å jobbe på skal øke sjansen for at innovasjonsprosjekter i helsesektoren lykkes. Innovatører i Helse Nord er noen av de første som tar metoden i bruk.

Publisert 10.01.2024
Sist oppdatert 16.01.2024
En gruppe mennesker som sitter ved et bord og fyller ut et skjema

Foto: Marte Beisvåg fra Halogen

Aktiviteter i Step up

Rett før jul møttes 35 innovasjonsinteresserte fra helseforetaket på kurs i Tromsø for å lære om Step Up, en metode for å se potensiell nytte i den tidlige fasen av et innovasjonsprosjekt. Felles for deltakerne, som kom fra Helgeland i sør til Kvænangen i nord, er at de ønsker å lage bedre helsetjenester i Helse Nord.

– Jeg tenker at vi skal bruke Step Up aktivt i de fleste innovasjoner som Innovasjonsteamet blir involvert i, sier seniorkonsulent og leder av innovasjonsteamet i UNN, Per Erlend Hasvold, som deltok på kurset.

En person som står foran en gruppe mennesker som sitter ved bord

Foto: Marte Beisvåg fra Halogen

Per Erlend Hasvold er tydelig engasjert.

 

Step up er utviklet av C3 Senter for fremtidig helse, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som ledes av professor Kari Kværner. Det var Kværner selv som holdt kurset, sammen med Åsmund Eikenes i Halogen.

Innovasjon steg for steg

Med dagens metoder må en løsning være tatt i bruk før man kan måle hvor god effekt den har. Ifølge forskerne bak Step Up, har det ført til at tvilsomme – og ikke minst kostbare – innovasjoner har blitt implementert, mens gode innovasjoner aldri når frem til pasientene.

Derfor har C3 Senter for fremtidig helse forsket på hvordan tidlig metodevurdering kan brukes til å vurdere nytte underveis. En slik vurdering gjør det mulig for innovatører å justere kursen og avvise ineffektive løsninger på et tidlig tidspunkt. Det sparer både tid og ressurser, og hjelper å velge løsningen som har størst gevinst.

Resultatet er altså Step Up, en åpent tilgjengelig metode for alle som er opptatt av innovasjon og tjenesteutvikling i helsesektoren. Metoden består av fire deler, som steg for steg tar et innovasjonsprosjekt fra idé til en faktisk endring. Hver del inneholder aktiviteter som en prosjektgruppe gjør i fellesskap.

På kursdagen i Tromsø fikk deltakerne fra Helse Nord prøvd seg på flere av aktivitetene ved å jobbe med medbragte caser fra helseforetaket. Etter den intensive kursdagen har Hasvold fortsatt tro på metoden.

– Dette er et verktøy som samler folk som må løse utfordringer sammen, men som likevel er grundig nok til å gi faktiske svar og ikke bare være en fin gruppeaktivitet, sier han.

Enkelt å ta i bruk

Selv om deltakerne var på kurs, trenger man ingen forkunnskaper for å ta i bruk metoden. I samarbeid med Halogen, har C3 laget en metodehåndbok som forklarer alle stegene i prosessen og hvilke aktiviteter som skal gjøres når. Dette kan lastes ned gratis på nett, for eksempel fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Hasvold, som allerede har rukket å bruke deler av metoden, synes den er intuitiv og enkel å bruke.

– Jeg synes Step Up samler mye i relativt enkle og forståelige verktøy som henger sammen som en større prosess, men som også kan brukes enkeltvis for å fordype seg i delproblemer, sier han.

Kværner, som også står bak noe av forskningen bak Step Up, er glad for at metoden nå sprer seg blant sykehus og kommuner rundt omkring i landet.

– Så langt har vi sett innovatører bruke Step Up i arbeidet med å innføre digital behandling og hjemmeoppfølging, og utvikle nye tjenester knyttet til alt fra eldreomsorg til antibiotikabehandling. Erfaringene deres viser at metoden er fleksibel og kan brukes på både større utviklingsprosjekt og mindre endringer på avdelingsnivå, sier hun.

Hasvold i UNN, som har lang fartstid med innovasjon og tjenesteutvikling innen digital helse, har brukt mange ulike tilnærminger og administrative verktøy for å se på nye muligheter i helsesektoren. Han tror Step Up kan bli et viktig verktøy for Helse Nord.

– Det kan jo fort bli litt mye for en stakkars idéinnehaver å skulle forholde seg til begrepene, plattformene og de stive metodeverkene vi bruker i innovasjonsarbeidet. Step Up kan brukes av de fleste med relativt lite opplæring uten at det føles for overveldende, sier han.

UNN tar i bruk Step Up

Innovasjonsteamet er kurset på metoden og kommer gjerne ut til klinikkene og avdelingene for å holde kurs eller bruke metoden i idearbeidet med dere. Step Up. Metoden er også tilpasset den travle arbeidshverdagen til en kliniker, så vi tilpasser opplegg til tiden du/dere har tilgjengelig.

Lag bedre helsetjenester med Step Up

Har du en ide eller bare vil høre mer om Step Up?

Innovasjonsteamet:

innovasjon@unn.no

Per Erlend Hasvold, leder for Innovasjonsteamet ved UNN

Per.Erlend.Hasvold@unn.no