Pleiere med elsykler

Grønt sykehus

UNN erkjenner at vår aktivitet påvirker det ytre miljø. Vi skal derfor bidra til å redusere utslipp fra egen drift i samarbeid med de andre foretakene i Helse Nord.

​Hovedmålet vårt er å redusere CO2-utslippet med 40 prosent innen 2030.   

​Klikk på bildet for større versjon

Helseforetakenes langsiktige miljømål

​Klikk på bildene for større størrelse

Utslipp over tid for Universitetssykehuset Nord-Norge oppgitt tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp over tid for Universitetssykehuset Nord-Norge oppgitt tonn CO2-ekvivalenter

Utvikling på UNN​​

Utvikling på UNN

Fra 2022 er det innført et regionalt felles styringssystem i Helse Nord, og egne mål for UNN som understøtter de nasjonale bærekraftsmålene er under utarbeidelse sammen med de andre foretakene.  Alle klinikker senter har egne miljøkoordinatorer som skal følge opp miljøarbeidet lokalt og rapportere årlig på framdriften. I UNN er ledelsen av miljøarbeidet delegert til  Drifts- og eiendomssenteret.​​

Har blitt utgitt siden 2018. Innholdet i rapporten omhandler klima og miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, og antikorrupsjon. Rapporten omfattet alle helseforetakene i Norge, i tillegg til de felleseide selskapene.

Sist oppdatert 01.08.2023