For ansatte i UNN

Her finner du lenke til innlogging i Personalportalen, MinGat og kontaktinfo til Ansatteservice.  I Personalportalen kan du blant annet laste ned din lønnsslipp og sende inn reiseregninger.

Personal og lønn

Personalportalen

Telefon: 777 98 01 03 (innvalg 3)

E-post: unn-personal@unn.no

I Personalportalen kan du blant annet sjekke lønnslippen, søke om permisjon, og skrive reiseregninger.

Logg på Personalportalen

Hvis du har problemer med å logge deg på kan du prøver funksjonen "Endre/glemt passord" eller ringe brukerstøtte (mandag til fredag 10-1400) på telefon 777 98 010 (tastevalg 3). Du kan også sende e-post til unn-personal@unn.no

Starte Campus fra privat datamaskin

Man kan starte Campus fra Personalportalen.

Etter innlogging kan du gå til Kompetanseportalen og finne et kompetansekrav som inneholder e-læring. F.eks. et av de som er i planen "HN-alle ansatte". Når du trykker "Gå til kurs" vil kurset starte, og du er dermed automatisk innlogget til Campus.

Du kan avslutte kurset og fortsatt være innlogget i Campus. Du vil da kunne søke opp frivillige kurs osv. Eksterne kurslenker i en epost vil da også bare starte kurset.

Har du problemer med Campus? Ring Helse Nord IKT på 07022

Vi har ledige stillinger for dyktige og engasjerte i mange yrkesgrupper!

Jeg har ikke fått lønn på siste lønnsutbetaling. Hvorfor? 

Svar for deg som er timelønnet ansatt:

Din arbeidsavtale må være signert og returnert til Personal. Sjekk med din leder om dette er gjort.

Den 12. i hver måned får man lønn for vaktene i perioden f.o.m den 26. t.o.m den 25.

Eksempel: 12. oktober får man lønn for perioden f.o.m 26.august t.o.m 25.september. Sjekk med din leder om timene dine er lagt inn og godkjent i GAT.

Svar for deg som er månedslønnet ansatt:

Din arbeidsavtale må være signert og returnert til Personal. Ved videreføring av en midlertid arbeidsavtale må det sendes et nytt skjema i personalportalen. Sjekk med din leder om dette er gjort. I «min mappe» i personalportalen kan du sjekke statusen på skjemaet ditt.

Man får lønn for hele måneden fra og med den 1. og ut måneden. Dersom din tiltredelsesdato er etter lønnskjøring, vil du få lønna di utbetalt i neste måned.

Eksempel: Ved startdato 20.september vil du få utbetalt din første lønn i oktober.

 

Jeg kommer meg ikke inn i personalportalen. Hvem skal jeg snakke med? 
Svar: Ta kontakt med Personal

Svar: Ta kontakt med Personal.  Eventuelle attester, studiebekreftelser og lignende skal sendes til post- og dokumentsenteret. 

Svar: Du ordner dette på Altinn/Skatteetaten. Skatteopplysningene kommer automatisk over til lønnssystemet og Lønn har ikke myndighet til å overstyre skatteopplysningene.

Dersom du har frikort må du fordele det mellom dine arbeidsgivere på Altinn/Skatteetaten. Dette gjelder også dersom du kun har én arbeidsgiver.

Svar: Du ordner dette på Altinn/Skatteetaten. Skatteopplysningene kommer automatisk over til lønnssystemet og Lønn har ikke myndighet til å overstyre skatteopplysningene.

Dersom du har frikort må du fordele det mellom dine arbeidsgivere på Altinn/Skatteetaten. Dette gjelder også dersom du kun har én arbeidsgiver.

Svar: Du logger deg inn i personalportalen og går på skjema «Person- og familieopplysninger». Når skjemaet er utfylt og sendt til overføring, vil skattetrekket/kontonummeret bli automatisk lagt inn i lønnssystemet.

Svar: «Opplysningsfond» er trekk til opplysnings- og utviklingsordning som har som formål å gjennomføre eller støtte blant annet opplæringstiltak for tillitsvalgte. Alle som er organisert i en fagforening trekkes kr. 14,08 per måned, uavhengig av om medlemskontingent trekkes direkte fra lønn. 

OBS: For innlogging MinGat: Benytt brukernavn/passord som du bruker ved innlogging på datamaskin på jobb i det første innloggingsvinduet!

«Min Gat hjemmefra» vil kun fungere fra ditt hjemmenettverk, sykehusets gjestenett og andre eksterne nettverk. 
 
Du kan bruke pc eller ulike former for mobile plattformer, fortrinnsvis pc/nettbrett.
 
For å ta ibruk «Min Gat hjemmefra» krever det:

  • At du har registrert ditt private mobilnummer i telefonkatalogen - dette må du gjøre på sykehuset via https://telefonkatalogen.hn.helsenord.no/MyProfile (hvis du først registrerer det nå må du vente ca. 15 min. for oppdatering i telefonkatalogen). Du kan velge å skjule ditt private mobilnummer. Da vil det ikke vises i telefonkatalogen, men du vil fortsatt få tilgang til MinGat hjemmefra.
  • At du har tilgang til fellesområde på datamaskinen ved din avdeling/enhet
  • At du bruker et eksternt nettverk/mobilnett
  • At du skriver adressen slik: https://mingat.helsenord.no
  • At du ved bruk av produkter med Androidsystemet kontrollerer at du har versjon 7.0 eller høyere


Du bør lese veilederen «Bruk av Min Gat hjemmefra " før du setter i gang!
 
Dersom du fortsatt står fast kan du ringe brukerstøtte 76 16 64 90  eller 07022.

Dersom du ikke skal avvikle 30 dager ferie (36 dager for ansatte 60 år eller eldre), må du melde fra om dette i skjema «Ferie» i Personalportalen. Skjemaet må være sendt til leder for godkjenning innen 1. mai. 

I utgangspunktet har alle rett til å avvikle 30 dager ferie (36 dager for ansatte 60 år eller eldre). Alle fast ansatte skal avvikle 30/36 dager ferie hvis de har vært fast ansatt ved UNN hele fjoråret.

Dersom du ikke har vært fast ansatt hele forrige år, kan du reservere deg for feriedager for å få lavere ferietrekk.

Hovedegel for hvor mange dager som må avvikles er:

Antall måneder ansatt på UNN forrige år * 2,5

Eksempel: Månedslønnet ansatt i 100% stilling f.o.m. 01.08.18 gir:

5 mnd * 2,5 = 10. Dvs. at man kan reservere seg mot 20 dager ferie.

Svar: Ja. Alle har rett til å avvikle 30/36 dager ferie (36 dager for ansatte 60 år eller eldre). Du vil trekkes i lønn ihht. antall feriedager du avvikler.

NB! Dersom du ble ansatt etter 30. september inneværende år, har du kun rett til en uke ferie samme år.

Ingen feriedager er med lønn. I juni får du utbetalt ordinær månedslønn og trekkes samtidig for 5/6 uker ferie (30/36 dager). Det som «dekker opp» ferietrekket er feriegodtgjørelsen.

For arbeidstakere under 60 år er feriegodtgjørelse 12% av feriepengegrunnlag opptjent forrige år. For arbeidstakere 60 år eller eldre er feriegodtgjørelse 12% + feriegodtgjørelse for 6. ferieuke. Feriegodtgjørelse for 6. ferieuke er 2,3% inntil 6G. Det trekkes skatt av feriegodtgjørelse for 6. ferieuke.

Dersom du tilfredsstiller kravene for reservasjon mot ferie, kan du få tilbakebetalt deler av ferietrekket som ble gjort i juni. Din leder må da sende skjema «Andre meldinger» i Personalportalen og be om tilbakeføring av ferietrekk.

Eksempel:

Du har opptjent 16 feriedager, men reserverte deg ikke mot fullt ferietrekk før juni lønn. Dermed har du blitt trukket 5 uker ferie. Dersom leder sender inn skjema, kan du få tilbakeført ferietrekk tilsvarende 14 av 30 dager.

Ja. Du har rett til å avvikle 30 dager ferie. Dersom du ikke ble trukket for full ferie i juni, trekker vi «overforbruk ferie» ihht. antall dager du har avviklet. Dette gjøres som regel etterskuddsvis. 

UNN HF har en overordnet føring på at ferie ikke skal overføres fra det ene året til det andre, såfremt det er mulig/tid nok til å avvikle ferie. Det kan likevel gjøres unntak ved sykdom, permisjoner eller andre driftsmessige årsaker som reelt har vanskeliggjort ferieavvikling. Dersom den ansatte kommer til enighet med klinikksjef/senterleder, kan den ansatte ihht. Ferieloven overføre ferie til neste år.

Feriegodtgjørelse utbetales som hovedregel kun på juni lønn eller ved sluttoppgjør. Dersom den ansatte skal avvikle ferie før juni, kan det utbetales forskudd ihht. hvor mange feriedager som skal avvikles. Ferie må da være registrert i Gat, og leder må sende skjema «Andre meldinger» i Personalportalen for å be om forskudd.

Man kan søke til sin leder om å ha restferie som en direkte forlengelse til foreldrepermisjon, men det er ikke i alle tilfeller at man kan ha årets ferie som en direkte forlengelse til foreldrepermisjon. Det kommet an på om du står som lønnet eller ulønnet i månedsskiftet juni/juli.

Hvis man står med lønn i månedsskiftet juni/juli, blir det foretatt et automatisk ferietrekk på fem uker. Spørsmålet vi må stille er hva skal du skal gjøre etter foreldrepermisjon. Hvis du skal begynne å jobbe og det blir foretatt et normalt ferietrekk på fem uker i juni måned, kan man søke leder om å ha årets ferie som en direkte forlengelse til foreldrepermisjon. Hvis derimot din foreldrepermisjon slutter før juni og du kommer til å ha ulønnet permisjon i månedsskiftet juni/juli, vil det ikke bli foretatt et automatisk ferietrekk på fem uker. I disse tilfellene kan du ikke ha årets ferie som en direkte forlengelse til foreldrepermisjon. Da vil det bli satt permisjonsstopp på lønn når foreldrepermisjonen slutter, eventuelt stopp på lønn siste dagen med restferie når den er i forlengelse til foreldrepermisjon.

Eksempel 1: 

Siste dag med foreldrepermisjon er 31.03.19. Deretter en uke restferie 01.04.19 – 06.04.19. Videre ulønnet permisjon fra 07.04.19 – 18.08.19. I dette tilfellet står ansatt som ulønnet i juni/juli og dermed foretas det ikke et ferietrekk i juni. Det kan derfor ikke søkes om å ha årets ferie fra 07.04.19, men må søkes om ulønnet permisjon.

Eksempel 2: 

Siste dag i foreldrepermisjon er 24.06.19. Deretter en uke restferie 25.06.19 – 01.07.19. I dette tilfellet vil det bli foretatt et automatisk ferietrekk i juni måned fordi den ansatte står med lønn t.o.m. 01.07.19. Det kan da i tillegg søkes om årets ferie f.eks. 02.07.19 – 21.07.19

Intranett

Intranettet kommer du inn i hjemmefra dersom du har citrix-løsning eller hjemmekontorløsning. Du må snakke med din sjef dersom du vil ha tilgang til intranett hjemmefra.

Komme igang med Citrix (Brukerveiledning fra Helse Nord IKT​)

Er tilgjengelig på sykehusmaskinene. 
Startside i Docmap​

Bolig, parkering og nøkler

Kontakt Ansatteservice om du fortsatt har spørsmål.
Telefon: 77 75 40 00  (hverdager kl 07:30-15:00, tirsdager stengt kl. 12:20-13:40).​

Send e-post til Ansatteservice

Er du avhengig av bil, må du først søke om parkeringstillatelse. Det må gjøres via intranettet.
Etter at det er ordnet kan du laste ned appen «UNN ansatteparkering» i Appstore eller Google Play. Kontakt Ansattservice for øvrige spørsmål.

Kontakt Ansatteservice
Telefon: 77 75 40 00  (hverdager kl 07:30-15:00, tirsdager stengt kl. 12:20-13:40).

Send e-post til Ansatteservice

Kontakt Ansatteservice
Telefon: 77 75 40 00  (hverdager kl 07:30-15:00, tirsdager stengt kl. 12:20-13:40).

Send e-post til Ansatteservice

Sist oppdatert 08.09.2023