Kampanje 22. mai - 14. juni

Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv!

Hvert år tar 600–700 mennesker i Norge livet sitt, og to tredeler av disse er menn i alderen 40-60 år. Likevel oppsøker færre menn enn kvinner hjelp i kriser. Derfor lanseres nå en kampanje mot selvmord rettet mot nettopp mannen.

Tekst: RVTS Nord
Publisert 28.05.2024
Sist oppdatert 30.05.2024
Et par personer som sitter på en benk og ser på solnedgangen
Et viktig mål er å få flere menn til å snakke om selvmordstanker. Foto: Helsedirektoratet

I Nord-Norge ledes kampanjen av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord). På deres kampanjeside finner du mye spennende og viktig innhold, blant annet portrettintervju med nordnorske menn som forteller om egne brutte barrierer:

Målet er å skape en bevegelse i Nord-Norge hvor vi retter fokus på mannen og hjelper samfunnet til å bryte barrierer i møte med selvmordstankene.

Ved å sette menns håndtering av vanskeligheter på dagsordenen og øke kunnskapen både blant fagfolk og befolkningen om selvmordsforebygging kan vi få flere til å snakke om selvmordstanker, og dermed redde liv.