Fortsatt lite antibiotikaresistens i Norge

Fokusert innsats gjennom en årrekke gir gode resultater. 2022-tallene fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) viser at vi i Norge fortsatt har lite antibiotikaresistens hos bakterier.

Publisert 19.09.2023
Sist oppdatert 03.10.2023
En mann og en kvinne i et laboratorium
Gunnar Skov Simonsen (i bakgrunnen: Merete Birkely). Foto: Jan Fredrik Frantzen, UiT Norges arktiske universitet

​– Den lave forekomsten av antibiotikaresistens i Norge skyldes lavt forbruk av antibiotika, et fordelaktig forbruksmønster og effektive tiltak mot spredning av resistente bakterier, sier Gunnar Skov Simonsen, som leder NORM. Han er tilknyttet både UNN og Folkehelseinstituttet (FHI).

Den jevne nedgangen i antibiotikabruk i primærhelsetjenesten de siste årene kan skyldes økt oppmerksomhet om antibiotikaresistens, både blant helsepersonell og i befolkningen generelt. Etter innføring av regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens i 2016 har en stor andel allmennleger gjennomført kvalitetsforbedrende kurs om riktig antibiotikaforskrivning.

– Selv om mye er oppnådd er det sannsynligvis fremdeles forbedringsområder, som for eksempel å unngå antibiotikaforskrivning til virusinfeksjoner, velge riktig antibiotika og individualisere doser eller varighet av kur, sier Gunnar Skov Simonsen.

Les hele saken og last ned rapporten på nettsidene til Folkehelseinstituttet​