Klinikksjef David Johansen er ny UNN-direktør

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har i dag besluttet å ansette David Johansen (44) som ny administrerende direktør for UNN. Han starter i jobben 6. mai.

Publisert 02.05.2024
En mann som sitter ved et bord
Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge

Klinikksjefen i Medisinsk klinikk rykker nå helt til topps i organisasjonen hvor han har gått gradene gjennom utdannelse, legejobb og etter hvert også lederutdanning og -erfaring.

David Johansen er offentlig godkjent hjelpepleier, og utdannet som lege. Han er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, og har doktorgrad i hjertefysiologi. Han har også en bistilling som nestleder ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet. Ledererfaringen er opparbeidet som seksjonsleder ved hjertemedisinsk avdeling i Tromsø, og gjennom tre og et halvt år som klinikksjef.

Ikke en solojobb

Den nye UNN-direktøren er opprinnelig fra Beisfjord i Narvik kommune. Han har brukt tiden som klinikksjef til å gjøre seg godt kjent med sykehusmiljøene i Tromsø, Narvik og Harstad. Forutsetningene for å videreutvikle hele UNN i jobben som toppleder for landsdelens største organisasjon, er derfor godt på plass.

Som gift pappa til to jenter på sju og ti år, samt en gutt på fem, ser han at det kan bli krevende.

  – Dette ikke er en solojobb som skal utøves på direktørkontoret i toppetasjen. Jeg er opptatt av relasjonsbygging og struktur. Målene skal nås gjennom tett samarbeid med ledere, brukere, tillitsvalgte, verneombud og tusenvis av dyktige UNN-ansatte. God samhandling med kommunene i Troms og Ofoten vil også være en helt essensiell faktor for at UNN skal lykkes i fremtiden, sier den nye UNN-lederen.

Ser store muligheter

UNN har de siste årene hatt betydelige utfordringer spesielt innen økonomi og tilgjengelighet. Som i de andre helseforetakene i Helse Nord er mangel på fagfolk en av hovedårsakene. David Johansen mener UNN har en unik mulighet til å løse disse utfordringene.

  – Vi er universitets- og regionsykehus for hele Nord-Norge. Det gir oss store forpliktelser, men også muligheter. Potensialet som ligger i UNN er stort, og vi har ikke tatt ut hele kapasiteten slik vi driver virksomheten i dag. Dette er noe av årsaken til at jeg er motivert for å ta denne utfordringen, sier David Johansen.

Samlende og tydelig

Styreleder Anders Mohn Frafjord er fornøyd med at prosessen med å finne ny direktør etter at Anita Schumacher fratrådte stillingen 8. mars, har vært rask med høy kvalitet. Både ansettelseskomitéen og et eksternt firma har søkt bredt for å finne den riktige kandidaten.

  – Den nye UNN-direktøren er en samlende og tydelig leder med gode relasjonelle egenskaper som vi vet moderne ledere må ha. Han har et langsiktig perspektiv for stillingen, og et stort engasjement for å videreutvikle UNN som universitets-/regionsykehus og lokalsykehus. Han var den beste kandidaten, og jeg er trygg på at han vil videreføre og styrke alt det gode ved UNN, sier Anders Mohn Frafjord