Ny metode for målrettet kreftbehandling

Som de første i landet har Klinisk patologi ved UNN fått akkreditert en ny metode for kreftdiagnostikk. Analysemetoden vil gi pasienter nye behandlingsalternativer.

Per-Christian Johansen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 23.11.2017

Patologen, Tromsø

Ved avdelingen i Breivika jobbes det hele tiden med å utvikle analysemetoder som kan gi pasientene best mulig behandling. Mye forskning er lagt ned, og akkrediteringen for den nye analysemetoden (NGS-metoden, Next Generation Sequencing) er en bekreftelse på at miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge også skaper resultater til nytte for pasientene.

- Metoden er ny innen kreftdiagnostikk og handler om dypsekvensering av vevsprøver. Ved hjelp av denne metoden kartlegges viktige genetiske endringer i kreftsvulsten hos hver enkelt pasient. Basert på den genetiske informasjonen kan kreftlegene skreddersy behandlingen til den enkelte pasient i langt større grad enn det som var mulig tidligere, forklarer kvalitetsleder Lena Oprand Heggelund og forsker Thomas Berg ved Klinisk patologi.

Les hele saken i Pingvinavisa