Fagkurs

Praktisk kurs i formidling

Praktisk kurs i formidling er et 1-dagskurs for helsepersonell på UNN som underviser pasienter og pårørende eller underviser og informerer kollegaer. Kurset arrangeres både i Tromsø, Harstad og Narvik, totalt cirka seks ganger årlig.

11.
september
2024
  1. 11. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Hvor

Lærings- og mestringssenteret (LMS) ligger i samme bygg som Tromsø kommunale legevakt

Hvorfor delta på kurs

Hensikten med kurset er å bidra til erfaringer og oppdagelser som kan gjøre deg mer bevisst egne styrker og utviklingsmuligheter når det gjelder formidling.

Om kurset

Kurset starter med en teoridel. Hoveddelen består av selv å holde en presentasjon, se andre holde presentasjoner, se seg selv og andre på film, samt få og gi tilbakemeldinger. Du som deltaker må i forkant av kurset forberede en tre til fem minutters presentasjon. Du velger selv tema og presentasjonsform. Temaet kan for eksempel være en hobby eller noe fra arbeidsplassen din. Det er hvordan du presenterer temaet som er hovedfokuset.   

Kurset holdes av rådgivere på Lærings- og mestringssenteret.

Tidligere kursdeltakere har sagt at det mest nyttige ved å delta på kurset er:

 «Få sett seg selv i foredragssammenheng»

«Teoridelen og andre sine fremlegg, samt andre deltakeres tilbakemeldinger.»

«Den praktiske delen var viktig for å bli mer kjent med seg selv og sin måte å presentere på, samt se andre i samme situasjonene for å forstå forskjellen på oss fagpersoner.» 

Program

Programmet

Påmelding

Vi legger vekt på å skape en trygg ramme for å holde sin presentasjon. Kurset må defor ha mimimum 4 og maksimum 6 deltakere.

Påmelding med navn sendes på e-post til: lms@unn.no

Tildeling av kursplass skjer fortløpende. Er kurset fullt kan du be om å få stå på venteliste til kurset. 

Kostnader

Kurset er gratis. 

Lunsj

Deltaker dekker selv lunsj (kan medbringes eller kjøpes i kantine).

Godkjent som meritterende kurs

  • Kurset er godkjent av Norsk Fysioterapeutforbund med 6 timer. Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.
  • Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for
    godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 5 timer.

Kontakt

Andre datoer

  1. Passert
  2. Passert