Fagkurs

Kropp og selvfølelse - familiebasert behandling for spiseforstyrrelser

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge tilbyr Kropp og selvfølelse- et kompetanseprogram innen spiseforstyrrelser. 

2.
september
2024
2 dager
  1. 02. sep. 2024, 09:00 - 15:30
  2. 03. sep. 2024, 09:00 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 02. sep. 2024, 09:00 - 15:30
  2. 03. sep. 2024, 09:00 - 15:30

Hvor

Kursdagene høsten 2024 arrangeres digitalt. Digital lenke vil sendes ut i god tid før kursstart.

Det har vært stor etterspørsel etter kompetansehevende tiltak innen familiebasert behandling.

Høsten 2024 har vi har gleden av å tilby et 2-dagers digitalt oppfølgingskurs om familiebasert behandling ved spiseforstyrrelser (FBT).

Målgruppe: Helsepersonell som har grunnleggende kjennskap til FBT ved spiseforstyrrelser.

Temaer:

Oppfølgingskurset vil fokusere på følgende temaer (inkludert refleksjon over egen praksis for deltagerne) :

  • Kort repetition – kerneelementerne i FBT
  • FBT-terapeutens roller og kompetencer
  • Alliance, modstand, og samarbejde  – med forældre, og med den unge
  • Hvordan FBTs vidensgrundlag har udviklet sig siden 90´erne – om sprogbrug og om neuropsykiatri
  • Psykiatrisk komorbiditet og FBT 
  • Modifikationer af FBT-metoden: hvad findes der, og hvad ved vi om evidensen 

Kursholder:

Kursholder er psykolog/PhD Mette Bentz, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden, København. Mette Bentz har arbeidet med behandling av  spiseforstyrrelser hos barn og unge gjennom de siste 15 årene, i både døgn- dag- og poliklinikk. Hun har vært sentral  i implementering av FBT-metoden i København, og underviser og veileder i metoden i Norge, ved Helse Vest. Forskningsmessig fokuserer Mette på sosial kompetanse, samt behandlingsrespons hos denne pasientgruppen.

Praktisk informasjon:

Det medfører ingen kursavgift ved deltagelse.  Kursdagene høsten 2024 arrangeres digitalt. Digital lenke vil sendes ut i god tid før kursstart.

Påmeldingsfrist er 15. juni. Utfylt påmeldingsskjema (vedlagt) sendes til mailadresse under (GP). Videresend gjerne info til aktuelle interesserte.

Kontakt