Fagkurs

Introduksjonskurs i yrkeshygiene 2024

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN HF, inviterer til introduksjonskurs i yrkeshygiene.

Passert
17.
januar
2024
2 dager
  1. 17. jan. 2024
  2. 18. jan. 2024

Tid og sted

Når

  1. 17. jan. 2024
  2. 18. jan. 2024

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 01. des. 2023

Innhold

Kurset gir innføring i yrkeshygiene på helt grunnleggende nivå. Vi tar for oss fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, målinger og verneutstyr. 

Kurset er beregnet på helt ferske yrkeshygienikere/verneingeniører i BHT eller andre i BHT som ser nytte av et slikt kurs. 
 
Kurset dekker følgende tema:
Generell introduksjon til faget yrkeshygiene
Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
Biologiske arbeidsmiljøfaktorer
Fysiske arbeidsmiljøfaktorer, del 1&2
Inneklima og ventilasjon
Hva har psykologi med inneklima å gjøre i en yrkeshygienikers hverdag?
Yrkeshygieniske målinger, kjemiske/biologiske faktorer
Yrkeshygieniske målinger, fysiske faktorer
Prøvetakingsstrategi inkl EN689
Tiltak/verneutstyr
 

Pris og påmelding

Pris kr 1 000,-/pers. Lunsj besørges av den enkelte.

Benytt påmeldingsskjema

Faktura sendes ut etter kursstart.

Begrenset antall deltakere.

Kontakt