Fagkurs

Fagnettverk samvalg – for deg som er interessert i klinisk kommunikasjon og pasientmedvirkning

Samvalgssenteret inviterer til digitale lunsj-foredrag i fagnettverket for samvalg, våren 2024. Foredragene er gratis og åpne for alle som ønsker å delta.

Tid og sted

Når

  1. 23. mai 2024, 11:30 - 12:00

Type arrangement

Nettverksmøte

Hvor

Teams, se detaljer lenger nede på siden.

Fagnettverket er ment å være en møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Det er en fin anledning til å bygge nettverk og etablere kontakt med andre som jobber med- eller er interessert i implementering av samvalg i helsetjenesten. 

For hvem

Helsepersonell, studenter, fagfolk, leger, leger i spesialisering, universitetsansatte.Fagnettverket er ment å være en møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

Program

Møtene holdes klokken 11.30 – 12.00 og du får gjerne spise matpakken din underveis.

25. januar

Pasientforløp – hvordan bruke det som et verktøy for implementering av samvalg?
v/ Anne Regine Lager, avdelingsleder for Samvalgssenteret og Kari Beth Fauske, samvalgskoordinator i Helse Møre og Romsdal.

Klikk her for å bli med i møtet 

22.februar

Kinderegget- tre forbedringer på en gang!  
v/ Elisabeth Sundkvist, seksjonsleder ved Samvalgssenteret.

Klikk her for å bli med i møtet

21. mars

Samvalg i Digital behandling for personer med overvekt
v/ Kathrine Skjæveland Inderåk, sykepleier ved Hormon, overvekts- og ernæringsavdelingen, Sykehuset i Vestfold.

Klikk her for å bli med i møtet

18. april

Shared decision-making in palliative cancer care 
v/ Jannicke Rabben, kreftsykepleier og doktotgradsstipendiat ved Universitetet i Agder.

Klikk her for å bli med i møtet

23.mai

“The way you talk, do I have a choice?” 
v/ Stine Eidhammer Rognan, Klinisk farmasøyt med PhD, Sykehusapotekene Oslo, Farmasøytiske Tjenester.

Klikk her for å bli med i møtet  

Påmelding

Ønsker du å være med i fagnettverket og få invitasjon til hvert møte på mail?

Da sender du en epost til samvalgssenteret@unn.no