Fagkurs

Grunnkurs i helsepedagogikk

Grunnkurs i helsepedagogikk er et to dagers kurs for deg som er fagperson i spesialist- og kommunehelsetjenesten eller er brukerrepresentant tilknyttet et lærings- og mestringstilbud.

6.
juni
2024
2 dager
 1. 06. jun. 2024, 09:00 - 15:00
 2. 07. jun. 2024, 08:30 - 15:00

Tid og sted

Når

 1. 06. jun. 2024, 09:00 - 15:00
 2. 07. jun. 2024, 08:30 - 15:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvor

Lærings- og mestringssenteret (LMS) ligger i samme bygg som Tromsø kommunale legevakt

Påmelding

Frist for påmelding: 29. mai 2024

Målgruppe

Kurset er for deg som er fagperson i spesialist- og kommunehelsetjenesten eller er brukerrepresentant tilknyttet et lærings- og mestringstilbud.

Helsepedagogikk

Brukere, pasienter og pårørende kan ha behov for å lære for å håndtere helseutfordringer og ha god livskvalitet. Helsepedagogikk handler først og fremst om hvordan legge til rette for læring som fremmer helse og mestringskompetanse hos brukere, pasienter og pårørende. 

Du kan lese mer om helsepedagogikk på mestring.no.

Hvorfor delta på kurs

Formålet med kurset er at du får styrket og videreutviklet din helsepedagogiske kompetanse.

Etter kurset er målet at du:

 • Har kjennskap til sentrale begreper og temaer innen helsepedagogikk.
 • Anerkjenner brukerens erfaringskunnskap og har fått innføring i hvordan man kan praktisere sidestilt samarbeid i lærings- og mestringstilbud.
 • Har fått reflektert over egen rolle rolle som kursleder, brukerrepresentant eller underviser i lærings- og mestringstilbud.
 • Kjenner til ulike pedagogiske verktøy og arbeidsformer du kan anvende for å fremme læring og mestring, i både individuelle møter og gruppebaserte tilbud.
 • Kan anvende didaktisk relasjonsmodell i planlegging av kurs og undervisning.


Vi ønsker også å stimulere og inspirere til at du vil være med å etablere eller bidra i eksisterende lærings- og mestringstilbud for pasienter og pårørende.

Innhold

Hovedfokuset i kurset er helsepedagogikk knyttet til gruppebaserte lærings- og mestringstilbud.

Temaer vil være:

 • Rammer for lærings- og mestringstilbud
 • Sentrale begreper innen helsepedagogikk
 • Brukermedvirkning, inkludert brukerhistorie
 • Å være en god helsepedagog
 • Gruppen som redskap for læring
 • Digitale lærings- og mestringskurs 
 • Å planlegge kurs og undervisning

Med forbehold om endringer.

Program

Programmet (pdf)

Kostnader

Kursavgift 500 kr. Kurset er gratis for brukerrepresentanter tilknyttet et lærings- og mestringskurs. 

 Kursavgiften faktureres i etterkant av kurset. 

Det serveres lunsj, samt kaffe, te og frukt.

Påmelding

Påmeldingsfrist er én uke før kurset. Det er 16 plasser på kurset. Plasser tildeles fortløpende. 

Det må være minimum seks påmeldte for at kurset arrangeres.

Påmeldingsskjema Tromsø 06.-07. juni 2024 

Godkjent som meritterende kurs

 • Kurset er godkjent av Norsk Fysioterapeutforbund med 12 timer. Kurset kan, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet.
 • Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for
  godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 13 timer.

Kontakt