Fagkurs

Forebygging og behandling av trykkskader - nettkurs

Da er det en glede å formidle et nytt nettkurs i regi av Kompetansetrappa- Regionalt kompetanseprogram i rehabilitering i Helse Nord.

Tid og sted

Type arrangement

Nettundervisning

Påmelding

Formål med kurset er å gi kursdeltakere basiskunnskaper forebygging av trykkskader:

  • Hvorfor oppstår trykkskader og hvem er risikopasienter.
  •  Hvordan vurdere og gradere trykkskader.
  • Innføring i primær og sekundær forebygging av trykkskader.

Målgruppe: Alle fagansatte i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Fagpersoner bak kurset er Ann Tove Buene, spesialergoterapeut, Hilde Røkenes, spesialergoterapeut og Sissel Irene Thorbjørnsen, enhetsleder.

Selve kurset