Fagkurs

CSNAT – opplæring for nye brukere og interesserte

Lær hvordan du kan komme i gang med CSNAT.

Passert
9.
april
2024
  1. 09. apr. 2024, 12:30 - 14:30

Tid og sted

Når

  1. 09. apr. 2024, 12:30 - 14:30

Type arrangement

Kurs

Hvor

Kurset går via Teams

Påmelding

Frist for påmelding: 05. apr. 2024

Hva er CSNAT?

Kartleggingsverktøy pårørende - CSNAT

Sist oppdatert november 2022. Det finnes ulike typer skjema for å kartlegge pårørendes erfaringer og behov for støtte ved alvorlig sykdom hos sine nærmeste.

CSNAT

Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT) © er et evidensbasert verktøy utviklet i Storbritannia ved University of Cambridge og University of Manchester for å kartlegge pårørendes behov for støtte og hjelp som omsorgsgiver. Bruk av CSNAT © er et samarbeid mellom helsepersonell og pårørende, og er aktuelt for pårørende som har pleieoppgaver eller andre oppgaver og behov knyttet til en av sine nærmeste sin sykdom. Dersom dere ønsker å ta i bruk CSNAT, ta kontakt med  Bente Ervik  for nærmere informasjon.

CSNAT-skjemaet: Ny versjon 3.0 høsten 2022. Det er copyright på skjemaet. For å se skjemaet, klikk på lenken under og bekreft at du kjenner til vilkår for bruk. Hak av for "jeg samtykker i vilkårene og vil se skjema".

Samtykke av vilkår for visning av kartleggingsskjema.

E-læring om CSNAT

Kompetansetjeneste for lindrende behandling i helse Sør-Øst har laget et e-læringsprogram som en del av opplæringen ved innføring av kartleggingsverktøyet i helsetjenesten. E-læringsprogrammet tar ca. 30 minutter og kan brukes av alle. Du finner det  her

Aktuelle artikler om CSNAT

Utvikling av skjema

Erfaringer med bruk av skjema  

Kontakt

Telefon
77 62 60 74