Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Vestre-Viken HF har gått sammen om å etablere en 1-årig BET-Recoveryutdanning. Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) ved UNN og BET-seksjonen i Vestre-Viken har gjennom mange år samarbeidet om implementring av KYR, og ikke minst, tilpasning av KYR til psykisk helsevern for ungdom. Utdanningen vil ha et faglig innhold som er relevant for helsepersonell på ulike arenaer. Særlig der det utvikler seg til samhandlingsutfordringer mellom brukere og helsepersonell, og mellom ulike deler av helsetjenestene. Utdanningen administreres av og er forankret i BET-seksjonen i Vestre Viken, men tilbyes i Tromsø. Det er helsepersonell både fra UNN og Vestre Viken som leder undervisningen.

Utdanningen foregår over over 9 måneder med 4 samlinger.

Påmelding og mer informasjon

Les mer på Vestre Viken

Søknadsfrist er 31.mai 2024.

For spørsmål kan miljøterapeut  Viggo Dalseth på Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling UNN også kontaktes.