Skygging – en metode for observasjon og refleksjon før forbedringsarbeid

Skygging er en måte å jobbe på for å forstå roller og perspektiver, og er et godt verktøy du kan ta i bruk i forkant av forbedringsarbeid. Gjennom skygging vil du se områder som du ønsker å forbedre, og skyggingen gir deg muligheten for refleksjon over disse før du starter med forbedringsarbeid.

En gruppe mennesker som holder hender

Forbedringsarbeid går gjennom en rekke faser. Skygging er en god metode for å forstå problemet man ønsker å forbedre før man setter i gang med arbeidet. Skygging ved UNN innebærer å være en flue på veggen, og det fungerer best når man velger å skygge noen eller noe man ikke er kjent med fra tidligere. Det er viktig å huske at skygging ikke er et intervju, man skal kun observere, se på situasjonen fra et perspektiv som om man var et kamera. 

Se det gjerne fra ulike perspektiver: fra utøvende organ, pasient og pårørende. Får du god informasjon underveis? Føler du deg trygg og ivaretatt? Er det god kvalitet på behandling? Hva kan forbedres?

Skygging er en del av større prosess i forbedringsarbeidet. Det innebærer at etter gjennomført skygging skal man reflektere over de observasjoner som er gjort underveis. Med utgangspunkt i disse refleksjonene skal man kunne starte et forbedringsarbeid. Gjennom skyggingen finner du tiltak/endring du ønsker å teste, du kan formulere en arbeidshypotese, og deretter ta i bruk verktøyet PDSA-småskalatest for å starte forbedringsarbeidet.

Dine viktigste verktøy om du vil anvende skygging i ditt forbedringsarbeid.

Sist oppdatert 25.01.2024