Ledelses-informasjonssystemet HN-LIS

HN-LIS er et styringssystem for alle ledernivåer i UNN. Ledelses-informasjonen er satt sammen av data fra mange ulike kilder, og HN-LIS gjør det også mulig å se ulik informasjon i sammenheng. Eksempler på informasjon er bl.a. sengepostanalyser, poliklinisk aktivitet, sykefravær, ventelister, fristbrudd og økonomi.


HN-LIS inneholder data fra over 20 ulike kilder, og UNN har over 300 rapporter som baserer seg på en eller flere av disse kildene. Mange av kildene er knyttet til den kliniske virksomheten ved UNN. HN-LIS inneholder også kilder som skal dekke essensiell ledelsesinformasjon som økonomi, sykefravær og ressursbruk. Sengepostprosjektet er et eksempel på hvordan man kan knytte kliniske aktivitetsdata direkte mot ressursbruk, for eksempel informasjon om hvor mange pasienter som til enhver tid er på sengeposten sett i sammenheng med antall personer på vakt.

De fleste datakildene lastes daglig. Det betyr at man har et operativt system som oppdateres av seg selv. De fleste kildene ser på historikk, mens noen av kildene ser fram i tid. Ventelistedata og planlagte kontakter er eksempler på dette.

HN-LIS teamet driver opplæring av nye og eksisterende superbrukere på klinikkene og i sentra, både i form av informasjonsmøter, kurs, workshops for å utvikle klinikkenes målekort og rapporter, og veiledning direkte overfor den enkelte superbruker.

HN-LIS finner du på UNN sine intranettsider ved å åpne fanen «Se flere verktøy» på første side, og velge bokstaven «H». Ta gjerne kontakt med Forvaltningsgruppen om du har spørsmål knyttet til innhold og muligheter. Forvaltningsgruppen har tilholdssted i PET-senteret (rom G-937 på plan 9), se kontaktinformasjon under fanen «Informasjon» i HN-LIS.

Forfattere: Morten Espejord og Thomas Krogh

Sist oppdatert 05.01.2021