Gjør målene dine SMART

Som svar på forbedringsmodellens første spørsmål, «Hva ønsker vi å oppnå?», trenger du et konkret mål. Et godt mål er en motiverende faktor. Å bruke tid på å gjøre målet SMART gir deg og teamet ditt en klar retning å jobbe mot og kan gjøre det lettere å finne de riktige tiltakene.

 

Ikon

 

SMART et akronym på Spesifikt, Målbart, Attraktivt (Ambisiøst), Realistisk og Tidsbestemt. 

Elle​r sagt på en litt enklere måte: Hva? Hvor mye? For hvem? Innen når? 
 
En poliklinikk ønsker å forbedre ventetidene for pasientene. Den er nå på 70 dager og de ønsker å bli bedre. Vi bruker dette som et eksempel. 
 
S – Spesifikt. For at målet ditt skal være effektivt så må det være tydelig. Hva ønsker vi å oppnå? Hvor skal det skje? Her må du være helt konkret. Det må fremgå hvor og hvem målet er relatert til.  Eksemplet vårt blir da: «Vi hos vår poliklinikk ønsker å redusere ventetiden for våre pasienter»
 
M – Målbart - Du må kvantifisere dine mål og du må gjøre dem målbare. Målet må være formulert slik at det kan måles. Hvordan skal du ellers vite at du er på rett vei eller om du har nådd målet ditt? Følg med på dine data underveis for å se om tiltakene du tester fører til forbedringer. Eksemplet vårt blir da «Vi hos vår poliklinikk ønsker å redusere ventetidene for våre pasienter fra 70 dager til under 50 dager»
 
A – Attraktivt (Ambisiøst). Du må ha et mål som alle kan være enig i. Det må oppleves viktig og nyttig for de som skal delta i forbedringsarbeidet slik at de ansatte virkelig er villige til å bidra for at det skal oppnås. Noen mener at målet også må være ambisiøst, men vi bruker her Attraktivt. Vurder om eksemplet over kan oppleves som Attraktivt eller Ambisiøst.  
 
R – Realistisk. Målet ditt skal være realistisk. En null-visjon er alltid fint å ha når vi snakker om pasientskader og noe å strekke seg etter, men kanskje man skal sikte litt lavere først; lage et «delmål» og sett målet slik at det er oppnåelig. Da kan en markere seier og gå videre med et nytt mer ambisiøst mål etterpå. Eksemplet vårt legger seg på det nasjonale kravet som kan tenkes er realistisk. Nå dette målet først før du setter seg nye mål. 
 
T – Tidsbestemt. Gi arbeidet en frist. Innen når skal du ha oppnådd ditt mål? Det hjelper både deg og ditt team til å lage en tidsramme samt skaper progresjon i arbeidet.  Ta med tidsfrist for delmål også. Vårt eksempel blir da: «Vi hos vår poliklinikk ønsker å redusere ventetidene for våre pasienter fra dagens 70 til under 50 dager innen 1. juni 2023»
 
En fin start kan være å se på de målene som din arbeidsplass har i dag og prøve å gjøre dem SMART for å skape nytt engasjement omkring dem. Hvordan er det på din arbeidsplass? Har dere noen mål? Hvor lenge har dere hatt de målene dere har i dag? Er de SMART? 
 

Lenker/referanser etc

 
Sist oppdatert 07.03.2024