Bakgrunn mønster

Finn nyttige verktøy og metoder for forbedring

Kom i gang med forbedring

Gangen i et forbedringsarbeid

Forbedringsarbeid går gjennom en rekke faser. Faseinndelingen skissert under baserer seg på erfaringer fra norsk og internasjonalt forbedringsarbeid. Inndelingen kan brukes ved både små og store forbedringsprosjekter. Det å strukturere arbeidet på denne måten vil kunne hjelpe deg til å jobbe mer systematisk. Det finnes andre modeller og fremstillinger av et forbedringsarbeid. Disse modellene er noe ulike, men prinsippene er de samme.

Forbedringsarbeid er ikke en lineær prosess, og du vil kunne oppleve å bevege deg frem og tilbake mellom de ulike fasene. Noen ganger vil du kanskje også oppleve å jobbe i en annen rekkefølge enn beskrevet eller at det er overlapp mellom fasene.

Figuren under viser de ulike fasene i et forbedringsarbeid:

Forbedringsarbeid

Takk til Pasientsikkerhetsprogrammet for lån av tekst og bilde fra Forbedringsguid​en​.

Verktøy for forbedring

 • ringer i vann
  Spredning av forbedringsarbeid

  Det er aldri for tidlig å starte planleggingen av hvordan forbedringer skal spre seg. Jo tidligere i arbeidet du legger en plan for spredning, desto større sjansen for varig forbedring.

 • Diagram
  Gjør målene dine SMART

  Som svar på forbedringsmodellens første spørsmål, «Hva ønsker vi å oppnå?», trenger du et konkret mål. Et godt mål er en motiverende faktor. Å bruke tid på å gjøre målet SMART gir deg og teamet ditt en klar retning å jobbe mot og kan gjøre...

 • KF-Kraftfeldtanalyse
  Kraftfeltanalyse

  Verktøyet gir økt oppmerksom på fremmere og hemmere i deres forbedringsarbeid, og danner grunnlag for hvordan fremmere kan forsterkes og uheldige effekter av hemmere reduseres.  

Sist oppdatert 30.06.2022