Utviklingsplan med brukerinvolvering

Vi inviterte regionens befolkning til å komme med egne ønsker til UNNs utvikling fram mot 2038, og fikk verdifulle innspill og gode historier fra innbyggere som bryr seg om sykehuset sitt.

Med pasienten - for pasienten

Utviklingsplan lages i samarbeid med innbyggere i nord

Nylig ga UNN regionens pasienter, pårørende og befolkning for øvrig muligheten til å komme med innspill til UNNs utviklingsplan. Hvor skal UNN være i 2038? Hva er viktig for deg?

I UNN har vi pasientperspektivet i alt vi gjør. Pasientens kunnskap om egen helse og hva som er viktig for ham eller henne er et viktig premiss for hvordan vi gjennomfører utredning og behandling. Brukermedvirkning har en viktig og naturlig plass i UNN og UNN skal sikre brukermedvirkning på nivåer der vi tar beslutninger og gjør endringer som kan påvirke pasientene.

Stunt med Stands

Foretaksverneombud Tove Mack og psykologspesialist Kristin Johannessen på stand ved UNN Åsgård.

Fra venstre psykologspesialist Kristin Johannessen og Tove Mack

Fra venstre psykologspesialist Kristin Johannessen og Tove Mack

Det ble satt opp stands ved UNN Narvik, UNN Harstad, UNN Tromsø i Breivika og Åsgård, samt på Jekta kjøpesenter. Her fikk publikum anledning til å komme med sine egne tanker om hva de mente UNN bør fokusere på fram mot 2038 for å sikre en helsetjeneste til det beste for folket her nord.

Først litt skeptisk, men positivt overrasket

«Vi snakka med engasjerte pasienter og ansatte. Fikk gode innspill og god dialog om mange tema. Det gjorde noe med meg – jeg ble engasjert og inspirert (og faktisk også litt rørt).

Vi bør stå mere på stand i UNN. Ut å møt folk! – det gir liv til alle dokumenter vi dukker ned i og fyller dagene våre med.

Dette gjør jeg gjerne igjen!»

Tove Mack, foretaksverneombud i UNN.

«Dette var en fantastisk opplevelse – folk var utrolig takknemlige for å bli spurt og ikke minst takknemlige for det UNN gjør for befolkningen.»

Heidi Høifødt. Avdelingsleder Klinisk utdanningsavdeling

«Dette var en fantastisk opplevelse. Folk var utrolig glade for å bli spurt og takknemlig  for  å få sjansen til dele sine tanker om framtidas sykehus»

Merethe Saga Lønnum, Representant for Brukerutvalget.

Kan enkelt kopieres

Opplegget kan enkelt kopieres og roll’ups gjenbrukes ved andre anledninger. Vi vil blant annet bruke de til å få tak i engasjerte innbyggere som vil være med å utvikle tjenestetilbudet vårt gjennom engasjert: UNN Brukerbank.

Sist oppdatert 14.02.2024