Råbra – Et avvikssystem med positivt fortegn

#råbra går ut på å samle inn tilbakemeldinger om godt arbeid og godt medarbeiderskap for så å systematisere og analysere disse for læring og inspirasjon.

Marianne Nordhov – Overlege Barne- og Ungdomsklinikken UNN

Marianne Nordhov – Overlege Barne- og Ungdomsklinikken UNN

#Råbra kan bidra positivt i kulturbygging gjennom å løfte frem alle de gode hendelsene som skjer i helsetjenesten hver dag. Ved å fokusere på å lære av det som går bra, kan #Råbra bidra til økt resiliens. Resiliens i helsetjenesten betyr blant annet at tjenesten får mer motstandskraft til å tåle endringer, blir mer fleksibel og tilpasningsdyktig.

Les hele artikkelen her

Mange fikk øynene opp for #Råbra da Marianne Nordhov gjestet Pasientsikkerhetskonferansen 2021. Les mer om ko​nferansen, og se opptak her.​

Vil du vite mer så ta kontakt med Marianne Nordhov på marianne.nordhov@unn.no dersom du har ytterligere spørsmål om #Råbra.

Sist oppdatert 28.05.2024