Pasientopplæring gir kortere ventetid og mindre smerter

Artroseskole med fysisk trening fører til betydelig reduserte smerter og økt livskvalitet hos pasientene med mild til moderat artrose. I tillegg møter nå ortopeden «de riktige pasientene» på utredningspoliklinikken.

Målet for fysioterapeutene ved UNN Tromsø var å redusere smertene og øke livskvaliteten hos pasienter med hofte- eller kneartrose. Som tiltak tok de i bruk nye internasjonale retningslinjer i form av Aktiv A – modellen: strukturert utdanning av fysioterapeuter, artroseskole og veiledet trening for pasienter. 

Aktiv med artrose

Aktiv med artrose-gjengen på UNN Tromsø. Fra venstre: Bak fra venstre:Ann Kristin Hansen, Simen Bringsli Christiansen. Nede fra venstre: Tove Hals Bjelland, Mads Boberg Pedersen, Kim Reier N. Martinsen og Guri Olaussen.

Nå deltar 20 pasienter på skolen hver 6. uke, totalt 20 timer. I tillegg til undervisning av ortoped og fysioterapeut får deltakerne informasjon av en likemann.

Artroseskole og veiledet trening i 6 uker ble først småskalatestet på en liten gruppe pasienter, evaluert og videreført etter forbedringer. Smerter, gangfunksjon og livskvalitet ble målt før og etter at pasientene deltok på artroseskolen. 

Smerte hos artrosepasienter

Økt livskvalitet

Tiltaket har hittil gitt resultater i form av redusert ventetid til utredning for pasientene, og betydelig reduserte smerter, bedret gangfunksjon og økt livskvalitet. Ortoped Ann-Kristin Hansen mener gjennomført artroseskole også er et kvalitetsstempel som gjør det lettere for legen å vurdere om pasienten har behov for kirurgisk behandling.  

Informasjon om modellen og forbedringsarbeidet blir nå etterspurt av samarbeidspartnere i flere helseforetak i egen region, av primærhelsetjenesten, og av fysioterapi- og medisinerutdanningene ved Universitetet i Tromsø. Det er også en økning i antall henvisninger fra primærhelsetjenesten. 

Hva lærte vi?

  • Tiltak som har virket andre steder, virker også hos oss
  • Test ut i liten skala, lær av testen, endre og prøv ut på nytt før innføring av ny praksis
  • Det krever både vilje og evne å endre arbeidshverdagen 
  • Det er for få Aktiv-A terapeuter i primærhelsetjenesten i UNN sitt ansvarsområde

Videre planer

  • Møte pasienter tidligere i forløpet, enten via fastlegen eller ortopedisk poliklinikk
  • Etablere samarbeid med private institutt for fysioterapi
  • Fortsatt elektronisk registreringer av behandlingstiltak for å måle effekt

Interessert? Ta kontakt med

Kim Reier Nielsen Martinsen, fysioterapeut
Fysioterapiseksjonen, Rehabiliteringsavdelingen

Les mer

Aktiv med Artrose
Sist oppdatert 28.05.2019