Pasientene bidrar til forbedring

Ortopedisk døgnenhet i Tromsø ønsker å lytte til og lære av pasientenes erfaringer etter uheldige hendelser.

Johansen og Thorbjørnsen

De er på jakt etter pasientenes erfaringer. Fra venstre seksjonsleder May-Liss Johansen og enhetsleder Sissel Thorbjørnsen. Foto: Jan Fredrik Frantzen, UNN

Døgnenheten har jobbet systematisk med forebygging av fall i 4 år. Siden 2018 har de involvert pasienten i forbedringsarbeidet. 

Alle hendelser med fall meldes som avvik. Etter slike avvik inviteres pasienten til en samtale med leder. Samtalen tar utgangspunkt i 3 standardiserte spørsmål og pasienten kan foreslå ulike forslag til forbedringer. Etter samtalen får pasienten et spørreskjema for å evaluere samtalen. 

Ved å snakke med pasienten etter hendelsen går man direkte til kilden og finner den egentlige årsaken til fallet, og døgnenheten får gode forslag til forbedringstiltak. 

Tilbakemeldingene gjennomgås i ukentlig tavlemøte i døgnenheten og brukes til læring og forbedring. Eksempler på tiltak som er iverksatt: 

  • Endret plassering av hyller og ting som håndklær og toalettruller på badet
  • Ringeklokken plasseres ved sengen
  • Hjelpemidler som gåstol får stå ved pasientsengen istedenfor at den blir ryddet bort når den ikke brukes.  
Resultatene viser at 7 av 10 pasienter har gjennomført samtale med lederen for sengeposten etter uheldige hendelser med fall. Av disse var 4 meget godt fornøyd og 3 fornøyd med å få snakket om hendelsen, og opplevde at samtalen ble håndtert respektfullt. 

Hva lærte vi?

  • Brukermedvirkning fører til større åpenhet rundt uønskede hendelser
  • Vi får mange gode ideer og har mye å lære av det pasientene erfarer hos oss
  • Det er behov for en pådriver som er dedikert til å jobbe med dette i døgnenheten

Videre planer

Vi skal fortsette med brukermedvirkning etter uheldige hendelser, og videreføre måten å jobbe på til nye innsatsområder i døgnenheten.

Interessert? Ta kontakt med

May-Liss Johansen, seksjonsleder Ortopedisk avdeling

Sist oppdatert 29.05.2019