Lover pasientene tidlig avklaring

Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved UNN Åsgård tar organisatoriske grep som vil komme pasientene til gode.

Sist oppdatert 02.02.2023