Læringsnettverk - Pasientflyt på dagsorden

I fjor besluttet UNN-ledelsen å etablere et læringsnettverk på tvers av klinikkene i Narvik. Dette for å øke sannsynligheten for vellykket implementering av pasientforløp og arbeidsprosesser i Nye UNN Narvik.

En gruppe mennesker som sitter ved et bord og ser på en skjerm

Foto: Per-Christian Johansen

12 forbedringsteam

I løpet av vinteren har totalt 60 deltakere fordelt på 12 forbedringsteam gjennomført fire samlinger. Der har de jobbet med forbedringstiltak ved flere av seksjonene som i løpet av senhøsten i år skal ta i bruk det nye sykehuset i Narvik.

– Nye UNN Narvik vil være landets første fullintegrerte sykehus, og det er ønskelig å oppnå gode pasientforløp, synergier og samarbeid på tvers. Dette vil kreve et godt forarbeid basert på et nært samarbeid mellom klinikkene, og mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjenesten, sier Hege Andersen, leder for Kontinuerlig forbedring ved UNN.

Brukermedvirkning

Underveis i læringsnettverket har det også vært brukerrepresentanter med. Anita Fjellfoss og Ruth Pedersen har deltatt i en gruppe som har vurdert servicefunksjonene og etableringen av frivillighet ved UNN Narvik.

– Metodikken med å planlegge, gjennomføre og evaluere er jeg godt kjent med fra den tiden jeg jobbet i barnehage. Den er nyttig og fungerer bra, legger Pedersen til.

Læringsnettverk:

  • Et læringsnettverk (LNV) er en arena for forbedringsarbeid.
  • Kontinuerlig forbedring ved UNN er faglig ansvarlig for læringsnettverkene. Denne gang i samarbeid med forbedringsveiledere fra NOR-klinikken, OPIN, rus- og psykiatri. Driftsleder i Narvik, viseadministrerende direktør, Narvik kommune og frivilligheten har også bidratt med motivasjon, engasjement og ledelsesmessig forankring.
  • Deltakerne/forbedringsteamene kan jobbe målrettet med aktuelle forbedringsprosjekter fra egen praksis, samtidig som de lærer forbedringsmetodikk.
  • I tillegg er det også en arena hvor deltakerne vil kunne lære av hverandre og dele erfaringer på tvers.
  • Læringsnettverk er kunnskapsbasert, og har dokumentert effekt på gjennomføringsevne og -fart.
  • Deltakerne får forbedringskompetanse, og kyndig veiledning, samtidig som erfaringsutveksling øker samarbeid på tvers, og derigjennom potensialet for synergier og gevinstrealisering.

Les mer om saken i Pingvinavisa.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Kontinuerlig forbedring

 

Sist oppdatert 18.03.2024