Kontinuerlig forbedring satser på arbeidsglede

Kontinuerlig forbedring er UNNs langsiktig utviklingsarbeid med fokus på daglige, pasientnære forbedringer. Gjennom kompetanseutvikling og trening, i team og i partnerskap med pasienter og brukere, skal vi bygge kultur for kontinuerlig, varig og virkningsfull forbedring av våre arbeidsprosesser.

Nyfødtsykepleier Ingvild Dahl mottok KVAM-prisen da adm. direktør Anita Schumacher (foran til venstre) holdt digitalt allmøte fr

Nyfødtsykepleier Ingvild Dahl mottok KVAM-prisen da adm. direktør Anita Schumacher (foran til venstre) holdt digitalt allmøte fra kontoret sitt. Bak fra venstre: André Grundevig (fagsykepleier), Monica Nervik (assisterende seksjonsleder), Nils Thomas Songstad (overlege), Tone Kiil (verneombud) og Linn Mari Kvinge (tillitsvalgt). Foto: Per-Christian Johansen

I direktørens ledermøte 13. 12. 2022 forankret vi satsningsområdene for Kontinuerlig forbedring i året som kommer. Satsningene er på følgende områder:

  1. ​Kompetansebygging
  2. Læringsnettverk
  3. Arbeidsglede
  4. Engasjert UNN brukerbank
  5. UNN strategi tas i bruk
  6. Ta pulsen – på poliklinikk og sengepost
  7. Forskning, innovasjon og forbedringsdag
  8. «God bedring» -Implementering versus installering
Les mer ved å følge lenken under.

Orienteringssak direktørens ledermøte (pdf). Saksnr: 173.22 Sist oppdatert 17.01.2023