Kontinuerlig forbedring – hva er nytt?

UNN har jobbet med forbedringsprosjekter i mange år. Det nye er at forbedring må bli en naturlig del av måten vi jobber på, i alt vi gjør, hele tiden. Det skal ikke være noe vi kjører som et prosjekt ved siden av.

 

Skal vi møte de utfordringer helsevesenet står ovenfor må vi i fremtiden levere mer helse med færre varme hender. Kontinuerlig forbedring handler om å bygge kultur for forbedringsarbeid, en kultur preget av åpenhet for å melde avvik og med fokus på daglige, pasientnære forbedringer. Vi på UNN må i større grad lære av våre feil og forbedre og standardisere arbeidsprosessene våre. Kulturendring er krevende, fordi det forutsetter endret atferd og endret tenkemåte. Derfor må lederne settes i stand til å lede og gjennomføre forbedring gjennom opplæring, veiledning og trening.

Kontinuerlig forbedring betyr at vi ikke bare planlegger og gjennomfører endringer, men vi evaluerer og korrigerer. På den måten vet vi om endringen virkelig er en varig forbedring. Det er et mål å gjøre ting riktig første gang, og hver gang. Ved å jobbe på denne måten kan vi redusere feil, bedre kvaliteten og pasientsikkerheten, og prioritere aktivitet som gir dokumentert helsegevinst. 


Sist oppdatert 05.01.2021