Grasrotarbeid er gull verdt

Skal du lykkes med forbedringsarbeid må du involvere dine ansatte. Det har Psykisk helse- og rusklinikken gode erfaringer med.

Forbedringsarbeid

Under gruppearbeid - Fremst ser vi Trygve Nissen fra AAT og Rose-Marie Lejon fra Ruspoliklinikken i samtale med flere kollegaer. Foto: Elisabeth Klæboe Reitan

Da tiltakspakkene i Pasientsikkerhetsprogrammet skulle besvares i 2015 dannet klinikken et læringsnettverk. Det har vist seg å være effektivt for å få til forbedringer i Psykisk helse og rusklinikken. Nettverket har resultert i åpenhet, og kunnskap om hvordan de kan sikre at en endring er en ønsket forbedring.

Formålet med nettverket er: 

  • Tilgjengeliggjøring av forbedringsarbeidets ABC for ledere og ansatte
  • Stimulere til forbedringer i samtlige 33 enheter i klinikken
  • Oversette pålagte rapporteringer og implementeringer til meningsfullt arbeid
  • Å være en arena for å dele erfaringer og tips 
Nettverksmøtene har en fast ramme som består av å oversette aktuelle tema utenfra og inn i organisasjonen som metoder, brukermedvirkning, pakkeforløp, fortelle om eget arbeid, høre om andres, og planlegging av videre arbeid. PGEK-tanken er sentral.  

Klinikkledelsen er opptatt av å være i utvikling, og ledelsesforankringen har hele tiden vært sentral. Psykologspesialist Elisabeth C. Klæbo Reitan mener de kanskje er der at klinikkledelsen kan bruke nettverket som en dialogarena med sentrale forbedringsaktører i klinikken. 
Forbedringsarbeid

Avdelingslederne Ruben Sletteng og Anita Vaskinn holdt innlegg på Læringsnettverket i februar. Foto: Elisabeth Klæboe Reitan

Hva lærte vi?

  • Nettverket ble et godt svar til klinikkledelsen på det de måtte levere i tiltakspakkene
  • Det som fungerer best i nettverket er når noen presenterer sitt forbedringsarbeid. Det får best skår i evalueringene
  • Vi har hatt god nytte av å ha en ekspert i forbedringsarbeid i gruppen som kommer utenfra, som har vært trygg på denne type arbeid og er en del av et system som etterspør. For oss har dette vært pasientsikkerhetskoordinator Mette Fredheim.  

Videre planer

Klinikkledelsen bruker nettverket som arena for dialog, for å videreutvikle og ta tak i saker som oppleves som systemutfordringer. 

Interessert? Ta kontakt med
Psykologspesialist Elisabeth Cecilie Klæboe Reitan
Fagutviklingsenheten i Avdeling Fagutvikling, forskning og utdanning, Psykisk helse og rusklinikken
Sist oppdatert 11.06.2019