Forbedringsutdanning Nord gjør deg rustet til å sette i gang og lede forbedringsarbeid

Et forbedringsprosjekt som inkluderer sårstell via videokonferanse vil gjøre det enklere for pasientene ved UNN Harstad.

Sist oppdatert 16.02.2024