Forbedringsstafetten

To onsdagsmøter i året inviterte Direktøren forbedringsagenter ved UNN til å fortelle om sine forbedringsarbeid til resten av sykehuset. Hva gjorde de, og hva kan vi lære av hverandre?

Overrekkelse av stafettpinne
Overrekkelse av stafettpinne. Illustrasjon: Colourbox

Som noe helt nytt etablerte direktøren forbedringsstafetten våren 2021, der hun inviterte, inn fire forbedringsteam til å fortelle om sine forbedringsarbeid. Vi fikk høre om forbedringsarbeid med gode resultater der metodikken fra forbedringsutdanningen QI Nord ble brukt. Målet med satsingen er nettopp å spre forbedringsarbeid i organisasjonen til læring og inspirasjon for andre. 

«Vi har en langsiktig, omfattende plan for at Kontinuerlig forbedring skal være en del av hverdagen her på UNN. Forbedring skal ikke være noe som kommer i tillegg, dette er måten vi arbeider på. 
For å få dette til, krever det at vi bygger kultur for forbedring. Vi skal vite hvorfor, hva og hvordan vi gjør forbedringer i egne arbeidsprosesser. Et bidrag til denne kulturbyggingen er å lære av hverandre, dele, spre og la seg inspirere av gode forbedringsarbeid blant våre kolleger.
Derfor har vi startet «forbedringsstafetten», der vi vil gi en arena til de som har fått til forbedringsarbeid i praksis, til beste for våre pasienter, arbeidsmiljøet og UNN som sykehus. 
Gjennom 4 korte presentasjoner skal vi få høre mer om hva som kan forbedres, hvordan dette kan gjøres, og hva en kan oppnå av gode resultater»

Anita Schumacher adm. Dir. 

Program 24. mars 2021 08:00-09:00

 
Administrerende direktør satte selv stafetten i gang og deltakerne på de første etappene var:

 

PrEP i Nord Norge. Hvordan nå flere?

Stian Eliassen. Fagutviklingssykepleier Infeksjonsseksjonen – Avdeling HIGE, Medisinsk klinikk

 

BedsideControl. Forbedring av ID kontroll før blodtransfusjon

Oddrun E. B. Jensen. Rådgiver - Laboratoriemedisin
Charlotte Hokland Arnesen. Fagbioingeniør - Laboratoriemedisin

 

Storkoselig fast-track med gode resultater

Gry Tufte Gerhardsen. Avdelingsleder - Kirurgisk avdeling
Anja Kjærland. Rådgiver - Kvalitetsavdelingen
Elin Vollan. Seksjonsleder – Anestesi- og operasjonsavdelingen

 

Fra matsvinn til kvalitetsforbedring

Kåre Huglen. Ass seksjonsleder – Forsyning og logistikk

 
Se de inspirerende innleggende på onsdagsmøtet i opptak her:
 

 
Andre etappe ble gjennomført 13. oktober 2021

Program 13. oktober fra kl. 08:00 – 09:00

 

Med pasienten – for pasienten

Administrerende direktør Anita Schumacher lanserer UNNs nye strategi.
 

Kontinuerlig forbedring i Helse-Nord

Ina-Kristin Bjerknesli, rådgiver i seksjon for pasientsikkerhet, Nordlandssykehuset og Regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet i Helse Nord
 

Fra en dag til en time. Pasientflytarbeid lønner seg for alle

Anders Nordgård, overlege i Urologi ved Kirurgisk avdeling, UNN Harstad
 

#Råbra! Hvordan kan vi drive kvalitetsforbedring på en proaktiv måte? Et pilotprosjekt.

Marianne Nordhov, overlege og konstituert klinikksjef i Barne- og ungdomsklinikken

 


Program for 30. mars fra 08:00-09:00

 
Stafetten innledes av Administrerende direktør Anita Schumacher som overlater stafettpinnen til Hege Andersen, leder Kontinuerlig forbedring
 

Speed up and spread – Læringsnettverk i NOR klinikken

Karl-Ivar Lorentzen – Overlege og avdelingsleder Ortopedisk avdeling, NOR
Sårpakke for bedre samhandling
Renate Vogt – Seksjonsleder kirurgisk poliklinikk Harstad, K3K
Anja Kjærland – Rådgiver Kvalitetsavdelingen, FAGKVA
 

Rett mat til rett pasient

Kaja Bruun - Logoped.
Anne Berit Heide - Ergoterapeut og tverrfaglig utvikler.
Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk avdeling Harstad, NOR 
 

Farmasøyt i Akuttmottak. Riktig legemiddelbruk i sykehus

Renate Elenjord - Forskningsleder
Sykehusapotek Nord.
 

Engasjert: UNN brukerbank

Merete Saga Lønnum- Rådgiver og erfaringskonsulet Kontinuerlig forbedring
 

Oppfølging av gravide på rett nivå

Tove Elisabeth Svee - Enhetsleder
Kirsten Jørgensen. Seksjonsleder føde og gynekologisk seksjon Harstad
Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer, K3K

 


Har du spørsmål om noen av prosjektene, eller har tips om andre som bør «fram i lyset» så ta kontakt med Kontinuerlig forbedring kf@unn.no


Sist oppdatert 20.02.2024