Fokus på pasientens behov gir bedre ressursutnyttelse

Hva skjer når vi slutter å ta valg på vegne av pasienten og istedenfor lar pasient og familie få være med å bestemme hva som passer best for dem av de tilbud som finnes?  CAPA-modellen (Choice and Partnership Approach) har gitt oppsiktsvekkende resultater ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Kort forklart er CAPA en ny måte å organisere og planlegge mental helsehjelp på, med utgangspunkt i pasientenes behov – ikke klinikkens preferanser. 

Fra venstre: Lene Danielsen, Børge Mathiassen, Ann York og Yngvild Arnesen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Fra venstre: Lene Danielsen, Børge Mathiassen, Ann York og Yngvild Arnesen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Pasienten møter spesialist/erfaren behandler i første samtale, neste behandler blir håndplukket ut fra kompetanse, og neste time settes opp før pasienten går. Dette skjer nå fire til seks uker etter mottatt henvisning versus ti til tolv uker tidligere. Spesialiststilling brukt til vurdering av henvisninger, fordeling til behandlere og refordeling, er redusert fra 100% til 40% stilling. I kontortjenesten er tid redusert for utsending av informasjon, oppsett til time og innkalling til førstesamtale fra 90 minutter til 30 minutter per henvisning.

Sist oppdatert 21.09.2021