Engasjert bruker bidro med viktig erfaring

En bruker ser på problemet med nye øyne og kommer med forslag til løsning som vi helsepersonell ikke så lett ser.

Ikon

Intensivavdelingen startet et forbedringsprosjekt med mål om å minske intensivsykepleierens opplevelse av et gap mellom arbeidsoppgaver og ressurser tilgjengelig.

 

I en pasientsikkerhetsvisitt med direktøren diskuterte man mulige tiltak for å minske intensivsykepleierens opplevelse av for mange oppgaver og for lite tilgjengelige ressurser. Et av tiltakene som ble foreslått var å bruke fysioterapeutene i avdelingen på en annen måte. En av oppgavene som ofte ble utsatt på grunn av for lite ressurser var mobilisering av intensivpasienten.

Brukerrepresentant fra brukerbanken deltok aktiv i diskusjonene og kom med gode innspill på forslagene som kom opp i prosjektarbeidet. Brukerrepresentanten bidro til at prosjektgruppen i større grad fokuserte på pasienten og hvordan arbeidet ville gi best mulig utfall for pasientene på intensivavdelingen.

Prosjektet pågår fortsatt og foreløpig resultat viser at pasientene blir mobilisert tidligere og man slår ofte sammen intervensjoner som morgenstell og mobilisering. Intensivsykepleiere og fysioterapeuter jobber tett sammen i team og utfyller hverandres kompetanse til det beste for pasientene.

Igjen har vi fått positiv erfaring med å ha brukermedvirkning i eget forbedringsarbeid og pasientene blir vinnerne.

 

Vil du lære mer om arbeidet?

Ta kontakt med:

Birgith J Nerskogen - Avdelingsleder Intensivavdelingen.

Kjersti Sunniva Iden Knudsen – Brukermedvirker.

 

Referanser

https://www.unn.no/kontinuerlig-forbedring/arbeidsglede3/engasjert-unn-brukerbank2/

Sist oppdatert 23.02.2024