Bedre kontroll med antibiotikabruken til fødende

Fagjordmødrene Kathrine og Marte tok tak i en god idé for å få bedre kontroll med antibiotikabruken til fødende. Prosjektet viste seg å kreve mer enn de først hadde trodd. Men med litt flaks, mye ståpåvilje og mange gode hjelpere kom de i mål.

Et par kvinner i hvite skjorter
Kathrine Hågensen og Marte Charlotte Hansen deler på stillingen som fagutviklingsjordmor ved føde- og barselavdelinga i UNN Tromsø. Foto: Solveig Jacobsen

Bedre for mor og barn og miljøet

Redukjson i svartid på prøve gir mulighet til å gå bort fra praksisen med å gi antibiotika "for sikkerhets skyld" til å gi kun til de som trenger det. Mindre tid brukt på tilberedning og administrering gir mer tid brukt på mor og barn. 

Et fantastisk teamarbeid

Forbedringsarbeid er teamarbeid og for å få dette til så har en rekke fagpesoner fra forskjellige avdelinger bidratt. Det å ha to fagjordmødre som deler på en stilling har også gitt mulighet for å ha en "sparringspartner" i arbeidet. Det gir god verdi. 

Les om saken i Pingvinavisa.

Sist oppdatert 12.03.2024