Motivasjon og endring

Hvordan få andre med i forbedringsarbeid? Her kan du lære mer gjennom forelesninger, prosessarbeid, veiledning og lederstøtte på området motivasjon og endring.

Helsepersonell som har fått kake

Endringspyskologi omhandler menneskelige aspekter ved endringsprosesser, våre følelsesmessige, kognitive og atferdsmessige reaksjoner og handlinger. Denne kunnskapen kan hjelpe oss med å forstå motstand, hvordan vi kan motivere og hvordan vi kan jobbe for å få med oss folk på endrings- og forbedringsarbeid. Hvordan stimulere den indre motivasjonen hos de ansatte gjennom å legge til rette for gode arbeidsprosesser med involvering, medvirkning og medbestemmelse?  

Basert på IHIs White Paper: Psychology of Change Framework 
 
  1. Forelesning basert på IHIs White Paper: Psychology of Change Framework 
    • Gis som forelesning eller innledning til prosessarbeid (se pkt 2)
    • 45-90 min (tilpasses etter behov)
  2. Prosessarbeid
    • Kan bestilles sammen med forelesning og/eller som en forberedelse til utviklingssamtalen 
    • Halv/hel dag (tilpasses etter behov)
 
 

Referanser

Hilton K, Anderson A. IHI Psychology of Change Framework to Advance and Sustain Improvement. IHI White Paper. Boston, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2018. (Available at ihi.org)

 

 

Sist oppdatert 04.03.2024