Løypemelding 2024

Lurer du på hva kontinuerlig forbedring er, hva vi jobber med, eller hvilke satsinger vi har for årene som kommer? I mars 2024 la vi fram en løypemelding for UNN-styret som staker ut veien for forbedringsarbeidet ved UNN.

Ansatte i Kontinuerlig forbedring

Foto: Soveig Jacobsen

Satsingen på kontinuerlig forbedring, og etableringen av en sentral støtteenhet, ble vedtatt av styret i 2017. UNN flytter fokus fra strukturelle endringer til implementering av våre strategier, med kontinuerlig forbedring som metode. Utfordringen med å skape størst mulig helsegevinst for flere pasienter med uendret bemanning kan i begrenset grad møtes med ytterligere omorganisering. Styret slo fast at dette skal være måten vi gjør ting på, ikke noe som kommer i tillegg, og da må vi utvikle gjennomgående system og kultur for kontinuerlig forbedring. Dette gjennom systematisk kompetanseheving innen forbedringsområdet for alle ansatte, tilpasset ulike nivå i organisasjonen. På sikt vil dette bidra til effektiv drift, der vi frigjør ressurser til å behandle flere pasienter gjennom reduksjon av feil, økt kvalitet og bedre prioriteringer. Satsingen har et tiårsperspektiv.

Fra 2020 ble satsingen oppskalert. Dette gjennom omfattende regionale forbedringsutdanninger, læringsnettverk, gjennomgående tavlemøter og brukerbank ved UNN. Revidert gjennomføringsplan for kontinuerlig forbedring bidrar til utrulling med større kraft og i et høyere tempo enn tidligere.

Noen av resultatene så langt kan oppsummeres i følgende figur:
Puslespill som viser resultater

Figur: Kontinuerlig forbedring


Satsningene er gjengitt i styresaken (pdf)
Sist oppdatert 14.03.2024