Forbedringsnettverk - Kreativt verksted

Krativt verksted skal bidra til å styrke kvalitets-, forbedrings-, og pasientsikkerhetsarbeidet ved UNN med å tilføre forbedringskompetanse til våre klinikker, avdelinger og seksjoner.

 
Kreativt gruppearbeid med forbedringsmetodikk

Foto: Andreas Danielsen

Forbedringsnettverket – kreativt verksted er en faglig arena der ansatte med forbedringskompetanse møtes for felles problemløsning omkring pasientnære arbeidsprosesser.

Her drives kompetansehevende tiltak i forbedringsmetodikk som bidrar til at foretakets gjennomføringskraft på forbedringsområdet styrkes. Her kan ansatte med forbedringskompetanse utveksle erfaringer, få kollegastøtte og hjelp til eget forbedringsarbeid på tvers av fag og organisatoriske grenser.

Forbedringsnettverket – kreativt verksted skal bidra til å styrke kvalitets-, forbedrings-, og pasientsikkerhetsarbeidet ved UNN med å tilføre forbedringskompetanse til våre klinikker, avdelinger og seksjoner. Gjennom kreativ aktivitet, bruk av tavler, forbedringsverktøy og diskusjon vurderer vi problemstillinger og ser på løsninger sammen.

Oppsummert skal forbedringsnettverket – kreativt verksted bidra til:

  • å sikre felles opplæring, erfaringsutveksling og kollegastøtte i forbedringsmetodikk
  • å være et bindeledd mellom de ulike klinikkene når det gjelder behov for støtte og kompetanse på området
  • å sette forbedringsagenter bedre i stand til å veilede kolleger i egen klinikk i forbedringsmetodikk.
  • systematisk forbedringsarbeid mellom de ulike «lagene» i organisasjonen
  • kunnskapsspredning og kontinuitet i arbeidet med kontinuerlig forbedring
  • å styrke foretakets gjennomføringskraft på forbedringsområdet.

Vi har 6- 8 møter i året av en og en halv times varighet. Alle deltakere kan foreslå tema for møtene. Verkstedet skjer i landskapet til Kontinuerlig forbedring på PET-senteret (G-957). TEAMS lenke kan gjøres tilgjengelig for de utenfor UNN Tromsø.

På vårens (2024) kreative verksteder skal vi ha fokus på fasilitering av forbedrings- og annet endringsarbeid og forespørsler vi som spydspisser i forbedringsarbeid får fra egne ledere. 

Dato for kreative verksted våren 2024 er:

06.02, 19.03, og 07.05  fra kl 13:30-15:00

Nettverkets historie

Direktørens ledergruppe vedtok etableringen av nettverket i 2017 (ledermøtesak 4/17) som et tiltak for å øke gjennomføringskraften på forbedringsområdet. Kvalitetsrådgiverne skulle fungere som spydspiss i dette langsiktige arbeidet (styremøtesak 61/16). Forbedringsnettverket ble i 2018 først etablert som et kvalitetsnettverk bestående av kvalitetsrådgivere fra UNN sine klinikker og sentre. Fra 01.01.2020 ble kvalitetsnettverket utvidet til å omfatte ansatte med forbedrings- og veilederkompetanse og endret navn til Forbedringsnettverket (ledermøtesak 171/19).

I 2023 så ble formen endret fra et nettverk til et kreativt verksted der deltakerne kan bringe inn egne problemstillinger samt bidra til å løse andres i felleskap.

 

Forbedringsnettverket drives og koordineres av Kontinuerlig forbedring og dersom du ønsker å få invitasjon til kreativt verksted er det bare å ta kontakt.

Sist oppdatert 18.03.2024