Forbedring fryder

Fem nye «20-prosenter» er på plass i Kontinuerlig forbedring for å spre forbedringsarbeid ut i klinikkene.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

På "Nyåret" har Kontinuerlig forbedring blitt styrket med 5 nye deltidsansatte som har sitt daglige virke ute i klinikkene blandt pasientene. 

Tettere kopling mellom klinikk og stab

– Det vi prøver å få til med disse kombinasjonsstillingene er å få kompetansen fra klinikken inn i stab, og forbedringskompetanse og endringskompetanse ut i klinikk. De kommer hit, jobber i lag med oss og lærer seg forbedringsmetodikk som de tar med seg ut i sitt daglige arbeid, forklarer KF-leder Hege Andersen

 

Les mer om saken i Pingvinavisa

 

Vil du lære mer om Kontinuerlig forbedring eller trenger hjelp på veien fra Ide til forbedring så ta kontakt med oss. 

Sist oppdatert 28.05.2024