Bli en forbedringsveileder

2021 var det oppstart av første kull av forbedringsveiledere. Utdanningen er for deg som allerede har kunnskap innen kontinuerlig forbedring og forbedringsarbeid. Utdanningen gjennomføres i et samarbeid mellom Nordlandssykehuset, seksjon for pasientsikkerhet, og UNN, kontinuerlig forbedring.

Erfaringer fra andre organisasjoner viser at et viktig suksesskriterium for vellykket forbedringsarbeid er tilgang på en lokal veileder. God tilgang på veiledere, veilederkompetanse og samarbeid mellom veiledere i regionen, mener man er avgjørende for å lykkes med forbedringsarbeid over tid, særlig med hensyn til å bre kunnskapen ut for å sikre varige resultater.

Om utdanningen


I kursperioden skal deltakerne veilede et pågående forbedringsprosjekt, primært knyttet til den regionale forbedringsutdanningen QI Nord som avvikles parallelt. Undervisningsformen varierer mellom teori og praktiske øvelser. På samlingene vil det være fordypning av forbedringskunnskap, i tillegg lærer om veiledning og verktøy for å gi god veiledning. Det planlegges 2 kull i året og det er 20 plasser i hvert kull. Utdanningen finansieres av Helse Nord, men reise og opphold må belastes klinikken.

Hvor?

Utdanningen arrangeres vekselsvis i Bodø og Tromsø. Første kull 2021 ble arrangert i Bodø, andre kull høsten 2022 i Tromsø og tredje kull i Bodø vår 2023. 
Oppstart kull 4 i Tromsø blir på følgende datoer i 2024:

  • Samling 1 – Tromsø :23. og 24. januar 2024
  • Samling 2 – Tromsø :27. og 28 mai 2024 
​Det vil bli en digital samling før oppstart og tre digitale samlinger mellom de to fysiske samlingene. Dato kommer senere. 

Påmeldingsfrist fra klinikker, stab og setra er satt til 1. november 2023.

Er dette noe for deg?


Målgruppen er ansatte i Helse Nord som har forbedringsutdanning tilsvarende QI Nord, IHI, Nordisk forbedringsagentutdanning, Scottish Fellowship, Pasientsikkerhetsprogrammets forbedringsutdanning eller Forbedringsutdanning for leger (FUL). Aktuelle kandidater må ha deltatt i minst ett forbedringsprosjekt, og «veilederambisjonen» må være avklart i egen avdeling/klinikk og med nærmeste leder.

Fordelingen av deltakerplasser er slik:

Kull 2023 Bodø
Nordlandssykehuset: 10 deltakere
Universitetssykehuset Nord-Norge: 3 deltakere
Helgelandssykehuset: 5 deltakere
Sykehusapoteket Nord: 1 deltakere
Helse Nord: 1 deltakere

Kull 2023 Tromsø
Universitetssykehuset Nord-Norge: 10 deltakere
Nordlandssykehuset: 3 deltakere
Finnmarkssykehuset: 5 deltakere
Sykehusapotek Nord: 1 deltakere
Helse Nord: 1 deltakere

Har du spørsmål, send en e-post til kontinuerligforbedring@nlsh.no

 

 


Sist oppdatert 25.07.2023