Bli den beste forbedringsleder

Hvordan bli den beste forbedringsleder? Kontinuerlig forbedring tilbyr et halv- eller heldags undervisningsopplegg for ledere som skal lede ivrige forbedringsagenter. Kurset er basert på oppdatert forskning på lederatferd som forbedrer tjenesten, og vil, gjennom øvelser og refleksjon, sette deg bedre i stand til å lede et kollegie preget av en av sterkt engasjert forbedringskultur.

Utdeling av KVAM prisen til Nevro-, Hud- og Reumatologisk avdeling

Foto: Solveig Jacobsen

Gjennom grundig forskning på sykehus, har Institute for healthcare improvement (IHI) kommet fram til fem typer lederatferd som forbedrer tjenesten; Å være engasjert, åpen, pasientsentrert, fokusert og grenseoverskridende. Men hvordan gå fra prat til handling? Hva betyr det å være engasjert? Hva kan bidra til at du blir mer engasjert i din ledelse? Og ikke minst; hvilke ideer kan du teste ut allerede i neste uke for å være mer engasjert i virksomheten?

Kurset passer godt for lederteam på alle nivå i sykehuset. Programmet justeres etter hva du som bestiller har behov for og mulighet til. Som en del av programmet vil følgende inngå:

1. Deg som leder. Hvordan lede effektfullt?

Innledning: Hvorfor er ledelse så viktig, og hvordan lede effektfullt? Hege Andersen, leder Kontinuerlig forbedring, UNN, førsteamanuensis organisasjon og ledelse UiT, PhD.

Egenrefleksjon og plenumsoppgave: Hva betyr dette for mitt lederskap, hva skal jeg gjøre mindre og mer av? Valg blant 5 lederatferder.

2. Forbedring og motivasjon. Hvordan aktivere folks handlekraft?

Innledning: Den menneskelige siden ved endring. Arne Magnus Elvegård, organisasjonspsykolog UNN, rådgiver Kontinuerlig forbedring

Egenrefleksjon og deling i par: Hva kan jeg gjøre allerede i morgen for å aktiver handlekraft, og hva trenger jeg hjelp til.

 3. Oppsummering og veien videre som forbedringsleder

For å få effekt av dette opplegget, må enheten/avdelingen ha en tredje økt i forlengelsen av disse to; der dere jobber videre med konkrete tiltak – planer- prioriteringer som kan følges opp. Her kan en bruke nominell gruppeteknikk, «spurt», driverdiagram eller småskalatest/prioriteringsmatrise-

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Kontinuerlig forbedring

Sist oppdatert 14.03.2024