Arbeidsglede

Her kan du bestille forelesning, prosessarbeid, veiledning og lederstøtte på området arbeidsglede. Arbeidsglede er et godt begrep, som favner bredt: “Intellektuelt, atferdsmessig og emosjonelt engasjement til meningsfullt og tilfredsstillende arbeid" (Sirota D, Klein D.; 2013).

Kvadruppelt mål

Illustrasjon: Arne Magnus Elvegård, Kontinuerlig forbedring

 
 
«Joy in work» er en forskningsbasert og systematisk tilnærming for å bygge en organisasjon med fornøyde og friske medarbeidere som bidrar til å utvikle og oppnå organisasjonens mål og verdier. 


Forskningen viser at økt arbeidsglede forbedrer arbeidsmiljøet, øker engasjement og involvering, styrker jobbtilfredshet, bedrer pasienterfaringer, reduserer utbrenthet og stabiliserer arbeidsstyrken. 
Hvordan kan vi jobbe med arbeidsglede? IHI har følgende strategi som legges til grunn her:
IHIs strategi om hvordan du jobber med arbeidsglede


 Vi tilbyr følgende til enheter som vil jobbe med dette:
 
 1. ​​​Forelesning​
  Basert på IHIs White Paper: Joy in Work
  Gis som forelesning eller innledning til prosessarbeid 2.
  45-90 min (tilpasses etter behov)
 2. Prosessarbeid
  ​Kan gis sammen med forelesning og/eller som en forberedelse til utviklingssamtalen
  Halv/hel dag (tilpasses etter behov)

Metode IGP (individuelt – Gruppe – Plenum) med spørsmål som:
 • ​Hva er viktig for deg i din arbeidshverdag? 
 • Hva bidrar til en god dag på jobb? 
 • Hva gjør deg stolt av å jobbe her? 
 • Hvordan kan ledelsen bidra til at du gjør en god jobb? 
 • Hva ønsker vi å jobbe videre med for å forbedre og hvordan? 
 • Hva hindrer arbeidsglede hos oss?
 • Hvordan kan vi bruke forbedringskunnskap til å teste ut tilnærminger for økt arbeidsglede hos oss?

Vi du vite mer?

Ta kontakt med Kontinuerlig forbedring.

Rerefanser

Perlo J, Balik B, Swensen S, Kabcenell A, Landsman J, Feeley D. IHI Framework for Improving Joy in Work. IHI White Paper. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2017. (Available at ihi.org)

 
 
 
 
Sist oppdatert 08.04.2024