Engasjerte brukere

Er du en engasjert pasient, pårørende eller bruker? Ønsker du å engasjere deg for ditt sykehus?

Hender. Foto: Helsekompetanse, UNN

Hender. Foto: Helsekompetanse, UNN

«Pasientens kunnskap om egen helse og hva som er viktig for ham eller henne er et viktig premiss for hvordan vi gjennomfører utredning og behandling. Pårørende sitter med viktig kunnskap om pasienten, og er en sentral ressurs, både for oss som jobber i UNN og for pasienten.»
UNN: strategi 2025

For å utvikle gode helsetjenester er det en forutsetning at vi involverer de som berøres av våre tjenester. Er du en av dem som ønsker å bidra i dette arbeidet?

Her kan du melde din interesse;
Du kan registrere deg på denne lenken eller via QR koden.

QR-kode

 

Du trenger ikke ha erfaring i brukermedvirkning for å melde deg her. Vi søker etter deg som har vært eller er pasient, pårørende eller bruker ved UNN.
 Vil du vite mer?  Kontakt Kontinuerlig forbedring  (e-post er kf@unn.no ).Sist oppdatert 19.01.2022