Hvordan engasjere en pasient, pårørende eller bruker?

Brukerbank - for medarbeidere og helsearbeidere

Her finner du  hurtigknapp hvor du bestiller brukere, samt e-læring, lenker til ABC brukermedvirkning og honorarskjema.

Pasientperspektiv i alt vi gjør - representert ved intensivsykepleier Thomas Dragvold Knutsen

Pasientperspektiv i alt vi gjør - representert ved intensivsykepleier Thomas Dragvold Knutsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

I tråd med UNN sin strategi skal vi ha pasientperspektiv i alt vi gjør. Pasientens kunnskap om egen helse og hva som er viktig for ham eller henne er et viktig premiss for hvordan vi gjennomfører utredning og behandling.

Engasjert: UNN brukerbank er et verktøy som gjør det lett for deg som helsearbeider å finne rette brukere til ditt prosjekt. Det skal være lett å gjøre rett.

E- læring:

ABC brukermedvirkning:

Honorarskjema:

Sist oppdatert 18.01.2022