TMS depresjon

Transkraniell Magnetstimulering som behandling for depresjon

Forskningsprosjektet skal undersøke effekten av en ny type behandling for depresjon i Norge. Behandlingen kalles Transkraniell Magnetisk Stimulering (TMS).

Om studien

Formålet med prosjektet er å undersøke effekten av en ny type behandling for depresjon i Norge. TMS er en godkjent, virksom og trygg metode for å behandle depresjon. TMS brukes mye i flere andre land, men i Norge er behandlingsmetoden foreløpig lite brukt. Formålet med studien er å finne kjennetegn ved deprimerte pasienter som har best nytte av behandling med TMS. Både demografiske, kliniske, kognitive, cererbrale og genetiske markører vil bli analysert. Mer kunnskap om pasienter som har best effekt av denne behandlingen vil kunne bedre pasientseleksjonen til TMS i fremtiden. Studien gjennomføres som en RCT. Du kan lese mer om studien på prosjektets hjemmeside https://uit.no/research/hjernestimulering

Vitenskapelig tittel

The antidepressant effect of intermittent theta burst stimulation (iTBS). A randomised double-blind sham-controlled trial.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.04.2022 fram til 30.05.2024

Hvem kan delta?

Voksne pasienter mellom 22 og 65 år inkluderes. Deltakere må kunne snakke norsk og ha diagnosen moderat unipolar depresjon. 

Medisiner må stå uendret fra 3 uker før -  til 4 uker etter den siste dagen med stimulering. Hvis man bruker antipsykotisk medisin kan man ikke delta i studien. Samtidig bruk av benzodiazepiner frarådes da det gir dårligere effekt av stimuleringen. 
  
Innledningsvis vil lege og/eller psykologspesialist vurderer om det er sikkert for pasientene å få TMS behandling og om de oppfyller kriteriene for å bli inkludert i studien.

Men kan ikke delta i studien dersom man har epilepsi eller noen gang har hatt et krampeanfall, har hjertesykdom, pacemaker, ICD enhenhet, insulin pumpe eller noen form for metall i kroppen. Gravide og ammende kan ikke delta.  

Man kan ikke delta i studien dersom depresjonen er av mild eller alvorlig karakter i henhold til  ICD-10 kriteriene, hvis depresjonen krever innleggelse, ECT behandling eller det er fare for selvmord. Depresjonen skal heller ikke skyldes en nylig inntruffet krise som f.eks skillsmisse eller dødsfall i familien. Hvis man har diagnosene bipolar lidelse eller emosjonelt-ustabil personlighetsforstyrrelse, kan man ikke delta i studien. Man kan heller ikke delta i studien dersom man de siste 6 mnd. har hatt psykotiske symptomer eller rusavhengighet. Personer med pågående spiseforstyrrelser, OCD eller PTSD kan ikke delta i studien.     Personer som ønsker deltakelse må selv ta kontakt med studien. Dette kan gjøres ved å sende mail til prosjektleder Per. Aslaksen@uit.no eller ringe telefon 776 49 234 (mellom kl 9-15).

Hva innebærer studien?

I dette prosjektet bruker vi en variant av TMS som kalles intermittent Theta Burst Stimulation (iTBS). Behandlingen gjennomføres ved at en magnetisk spole plasseres på hodet til deltakeren. Spolen er kontrollert av en datamaskin og sender ut magnetiske pulser som påvirker hjernen. iTBS virker ved at de magnetiske pulsene øker aktiviteten i de fremre delene av hjernen som er påvirket av depresjon. Økt aktivitet i disse hjerneområdene kan redusere symptomer på depresjon. 

Stimuleringen gis daglig, en gang om dagen i 10 dager (ikke helg). Selve stimuleringen tar bare 3 minutter hver gang.  I tillegg vil det i  forkant av hver stimulering ta ca. 25 minutter å tilpasse stimuleringstyrken. Behandlingen er smertefri og har få bivirkninger. 

I tillegg vil det før den første behandlingen gjennomføres et klinisk intervju, blodprøver, MR av hjernen, og kognitive tester, og pasienten vil bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer om sin helse. Etter siste behandlingsdag vil det kliniske intervjuet, kognitive tester, og spørreskjemaene tas på nytt. 

Fire uker etter dette, vil vi ringe pasienten for en oppfølgingsundersøkelse. 

Alle potensielle deltakere får først en grundig vurdering av om behandlingen er egnet til den enkeltes helse. 

Dersom pasienten inkluderes, vil hen enten få aktiv behandling med TBS eller placebo-TBS. Verken den som gir behandlingen eller den som behandles vil vite om pasienten får aktiv TBS eller placebo-TBS, men dette kan pasienten få informasjon om etter at prosjektet er avsluttet. 

Deltakelse i prosjektet vil bli kompensert med gavekort med verdi av Kr 500,-.


Vær oppmerksom

Det kan oppstå ubehag på stimuleringsstedet. Dette er vanligvis mest uttalt i begynnelsen av behandlingen. Noen opplever forbigående kvalme, hodepine eller svimmelhet i forbindelse med stimuleringen. 

Det rapporteres svært sjelden alvorlige komplikasjoner under iTBS stimulering mot depresjon. Studier fra andre steder i verden viser at den mest alvorlige komplikasjonen er kramper under stimuleringen, men at dette er en svært sjelden bivirkning. Kontaktinformasjon

Prosjektleder professor Per M. Aslaksen telefon 776 49 234 (mellom kl 9-15) eller epost per.aslaksen@uit.no, 

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Universitetssykehuset Nord-Norge