Psoriasisartritt i Nord-Norge

Psoriasisartritt/ spondyloartritt (PsA/SpA) i Nord-Norge: Behandling, varige leddskader og tilleggs-sykdommer hos etniske grupper

Vi vil undersøke om det er forskjell i behandlingen, tilleggs-sykdommer, varige leddskader og symptomer mellom samer og ikke-samer i Nord-Norge.

Om studien

Prosjektets formål er å undersøke om det er forskjell i behandlingen mellom samer og ikke-samer med PSA/SpA i Nord-Norge. Dette skal gjøres ved å analysere data og undersøke om det er forskjell i tilleggssykdommer, varige leddskader, symptomer, undersøkelsesfunn og utfall.

Vitenskapelig tittel

Psoriasisartritt/spondyloartritt i Nord-Norge: Behandling, varige leddskader og tilleggs-sykdommer hos etniske grupper

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med psoriasisartritt/spondyloartritt ≥ 18 som oppfyller Caspar-kriteriene for psoriasisartritt og er fulgt opp av revmatolog i Nord-Norge, kan delta i studien. Vi inkluderer fortrinnsvis pasienter som er inkludert i Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt). 

Pasienter < 18 år eller pasienter som ikke oppfyller Caspar-kriteriene kan ikke delta.


Det blir sendt ut forespørsel om deltakelse i studien i posten eller pasientene blir forespurt ved oppmøte på revmatologisk poliklinikk eller revmatologisk avdeling ved sykehusene som er med i studien.

Hva innebærer studien?

Vi benytter data fra NorArtritt og journaldata fra sykehus/spesialistlegesentere. Det er ingen spesielle undersøkelser som utføres.

Vær oppmerksom

Ingen.

Kontaktinformasjon

Overlege, stipendiat Marija Rosic, tlf.nr 411 71 288, e-post: marija.rosic@unn.no 

Studiesykepleier Inger-Lise Knutsen, tlf.nr. 776 28 039, e-post: Inger-Lise.Knutsen@unn.no


Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Finnmarkssykehuset