Opplevelse av å delta i gruppebehandling for pasienter med langvarig smerte

Langvarig smerte er et betydelig samfunnsproblem som kan påvirke individets livskvalitet i stor grad. Gruppebasert aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) er et pedagogisk psykologisk gruppetilbud som tilbys som behandlingsforløp ved UNN.

Om studien

Dette er en kvalitativ studie som skal kartlegge brukernes erfaringer, anvendelser og opplevd betydning av deltakelse i ACT-kurs i forhold til helseplager.
Dette er en delstudie knyttet til behandlingsstudien Tverrfaglig, gruppebasert behandling av pasienter med kroniske smerter.

Vitenskapelig tittel

Tverrfaglig, gruppebasert behandling av pasienter med kroniske smerter

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.05.2018

Hvem kan delta?

Du kan delta etter at du har vært gjennom gruppebasert ACT-behandling på smerteavdelingen på UNN.

Hva innebærer studien?

Formålet er å undersøke erfaringer, opplevelse og opplevd anvendelse av et tverrfaglig gruppebasert tilbud. Smerteavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) står ansvarlig for forskningsstudien. Studien innebærer deltakelse i et gruppebasert kurs i Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT). Kurset strekker seg over 11-12 uker og innebærer 3 samlinger som går over 3 dager. Gruppen består av 8 pasienter og 2 kursledere med ulik helsefaglig fagbakgrunn.

I studien blir du intervjuet i 1-1,5 timer der du deler dine erfaringer, anvendelser og opplevd betydning av din deltakelse i ACT kurs i forhold til helseplager.  Studien gjennomføres 2018/2019. Kompensasjon for reise gis til deltakere som må reise for å delta.

Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT). Dette er en nyere form for kognitiv terapi. Du lærer hvordan tanker, følelser og atferd påvirker smerteopplevelsen og øver sammen med instruktørene på hvordan du forholder deg til smerter, tanker og følelser. Oppmerksomhetstrening inngår også som et sentralt element, og vi integrerer bevegelser etter psykomotoriske prinsipper i vårt ACT program.
ACT gruppetilbudet krever egeninnsats og at du er villig til å praktisere øvelser i perioden mellom samlingene.

Vær oppmerksom

Fordeler: Studien innebærer en grundig kartlegging av pasientenes opplevelser av behandlingen.

Ulemper: For deg vil deltagelse i studien innebære å bli intervjuet, som noen kan oppleve belastende.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder professor Gunnvald Kvarstein ved UNN 07766 eller førsteamanuensis Svein Bergvik 77646323.