Nor-BRA

Norsk bjørkerustallergistudie

Er bjørkerustsopp den ukjente årsaken til sesongrelatert luftveisallergi på høsten?

Om studien

Mange pasienter opplever at de får typiske allergiske reaksjoner fra luftveiene avgrenset til August og September måned. Da er det ikke vesentlig spredning av pollen og det har vært ukjent hva som er årsak til allergi på denne tiden av året. Studien undersøker en hypotese fra en av våre pasienter som mener at bjørkerustsopp kan være forklaringen. Det er en parasitt som vokser på undersiden av bjørkeløv i August og September. Sporene er gule på farge og kan spres med vinden i store mengder.

Vitenskapelig tittel

Norsk Bjørkerustallergistudie (Nor- BRA)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Deltakere er pasienter som har allergiske symptomer fra luftveiene avgrenset til August og September og en kontrollgruppe med personer som ikke har allergi. Pasienter som har allergiske symptomer hele året uten at de blir noe verre i den aktuelle perioden kan ikke være med, men det er fullt mulig å være med selv om man har allergiplager også på andre tider av året, f.eks. pga bjørk- eller gresspollen på vår og sommer.

Inklusjonsfasen er avsluttet. Det er ikke lengre mulighet for å delta i studien

Hva innebærer studien?

Alle deltakere skal registrere allergiske symptomer over 2 perioder. Den første i sesongen for bjørkerustsopp (Ble gjennomført høsten 2022) og den andre utenfor sesongen (Skal gjennomføres i februar 2023). I tillegg skal det gjennomføres lungefunksjonstester og tilsvarende test for nese. Alle skal ta blodprøver for undersøkelse av allergiantistoffer i blod og gjennomføre en såkalt prikktest i huden. Noen av pasientene blir valgt ut til å gjennomføre en nasal provokasjonstest med bjørkerustsopp. Da dryppes det en dråpe av et ekstrakt som er laget av bjørkerustsopp for å se om dette fremkaller allergiske symptomer i nesen. De samme deltakerne blir også valgt ut til å ta blodprøve til en spesialtest som kalles Basofil Aktiveringstest som er en avansert allergitest. til slutt skal alle besvare spørreskjema om allergi og eksem.

Vær oppmerksom

Det er liten risiko forbundet med studien da mesteparten er å registrere symptomer og gjennomføre enkle og trygge tester. Nasal provokasjonstest kan utløse allergiske symptomer fra nese men det er svært liten sjanse for alvorlige allergiske reaksjoner.

Kontaktinformasjon

Pasienter som allergiske symptomer hele året rundt uten at de er verre i den aktuelle perioden på høsten. Pasienter med alvorlige diagnoser som kreft kan heller ikke delta

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Finnmarkssykehuset
  • Oslo universitetssykehus