LevDOSE

Pasient-sentrert doseringsverktøy for levothyroxin

Beslutningsstøtteverktøy for raskere dosejustering av Levothyroxin.

Om studien

Personer som av forskjellige grunnet må fjerne hele skjoldbruskkjertelen har behov for livslang hormonerstattende behandling. Dette gis vanligvis som tabletter som inneholder levothyroxin (stoffskiftehormon). Hvilken dose man trenger er svært individuelt og avhenger av flere faktorer. Dette gjør at det ofte tar lang tid før man finner frem til rett dose, noen ganger opptil 1 år. For høy eller for lav dose kan gi symptomer. Vi har laget en kalkulator som bruker resultater fra blodprøver og andre opplysinger predikerer rett dose på bare to uker. Vi ønsker å undersøke om bruk av kalkulatoren bidrar til at man raskere oppnår rett dose, og om dette fører til mindre symptomer og bedre livskvalitet. 

Vitenskapelig tittel

Pasient-sentrert doseringsverktøy for Levothyroxin

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.08.2024 fram til 01.08.2028

Hvem kan delta?

Personer over 18 år som på grunn av kreft eller godartet struma skal operere vekk hele skjoldbruskkjertelen. 

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Pasienter som deltar i studien blir fordelt i fire grupper. Tre av gruppene vil få muligheten til å bruke beslutningsstøtteverktøyet (nettbasert) når man regner ut levothyroxin-dosering i etterkant av operasjonen. For at verktøyet skal fungere optimalt er det nødvendig å ta 2-4 ekstra blodprøver de to første ukene etter operasjonen. Dette kan gjøres på sykehuset eller hos fastlegen. Den siste gruppen vil få dosejustering på vanlig måte hos fastlegen. 
Alle gruppene følges opp gjennom et journalsystem som heter Helseboka. Man får opprettet en egen bruker og kan logge seg inn enten på PC eller mobilapp. Alle vil få tilsendt elektroniske spørreskjema om helse og livskvalitet ved tre ulike tidspunkt. 

Deltakelse i studien vil ikke påvirke behandlingen på sykehuset. 

Vær oppmerksom

Det er ingen spesielle komplikasjoner ved å delta. 

Kontaktinformasjon

Vegard Brun

Studieleder

Vegard.Heimly.Brun@unn.no

Solveig Konst

Stipendiat

Solveig.Konst@unn.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • Nordlandssykehuset
  • Oslo universitetssykehus