COMEBACK

Kan kronisk utmattelsesyndrom behandles med fekal transplantasjon?

Studien undersøker overføring av tarmflora fra frisk donor, som behandlingsmetode, til pasienter med sykdommen kronisk utmattelssyndrom

Om studien

Studien undersøker fekal mikrobiota transplantasjon, overføring av tarmflora fra frisk donor, som behandlingsmetode, til pasienter med sykdommen kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

Vitenskapelig tittel

Fecal microbiota transplant in chronic fatigue syndrome – an RCT

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Studien er avsluttet.

For å delta i studien må du være mellom 18 og 65 år, ha mild, moderat eller alvorlig grad av CFS/ME, og ha hatt symptomer i 2-15 år. Du må oppfylle Canada-kriteriene for sykdommen og vurderes til å kunne gjennomføre studien. Andre sykdommer som kan være årsak til symptomene må utelukkes; du kan ikke ha hatt kreftsykdom eller fått systemisk behandling med immunsuppressive midler de siste 6 månedene. Graviditet utelukker også deltakelse i studien. Du kan ikke ha brukt antibiotika de siste 3 månedene og vi ber om at du ikke tar nye kosttilskudd eller starter noen spesiell diett 4 uker før studien starter eller i løpet av oppfølgingstiden på 1 år.

Studien er avsluttet.

Hva innebærer studien?

I studien vil 80 pasienter med CFS/ME inkluderes for behandling. Alle deltakere vil bli innkalt til legeundersøkelse og blodprøver, som tar sikte på å utelukke tilstander som hindrer deltakelse i studien. Dersom legeundersøkelsen og blodprøvene ikke avdekker noen tilstander som hindrer deltakelse, vil du bli tilbudt behandling på poliklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad, eller ved et av de andre studiesentrene (dersom flere senter blir involvert i studien). Behandlingen med overføring av aktiv (donoravføring) eller placebo (egen avføring) settes som et klystèr. Selve behandlingen tar ca 1 time. I forkant av behandlingen må tarmen tømmes hvilket gjøres ved at du drikker et avføringsmiddel. Du skal tilsees ved sykehuset ved 3 og 12 måneder etter behandling. Du må da levere avførings- og urinprøve, samt ta blodprøver. Disse prøvene vil bli viktige for å undersøke hvilke sykdomsmekanismer som kan bidra til CFS/ME sykdommen.
Når alle deltakere har vært igjennom 1 år med oppfølging etter behandling, vil du få vite om du har fått aktiv behandling eller placebo. Dersom du har fått placebo vil du få tilbud om å få aktiv behandling, med en dertil liknende oppfølging som første året.

Vær oppmerksom

Du kan oppleve kortvarige luftsmerter og kvalme i 1-2 uker i etterkant av behandlingen. Ellers er det rapportert om enkelte som har opplevd kortvarig forbigående feber uten at det er oppstått noen alvorlige komplikasjoner. Du kommer til å få telefonnummer til en av lederne i studien og det er svært viktig at du tar kontakt dersom du opplever symptomer/plager som du ikke har vært kjent med før behandlingen. 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Linn Skjevling: 97673939

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Universitetssykehuset Nord-Norge